Kent Üniversitesi

FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI

Farmakognozi, bitkisel ve doğal kaynaklı maddelerin biyolojik etkilerini inceleyen ve bu maddelerden ilaç geliştirme süreçlerini araştıran bir bilim dalıdır. Anabilim dalımızda, doğal ürünlerin kimyasını, farmakolojik ve toksikolojik değerlendirmelerini, etno-farmakolojiyi, bitkisel ilaç geliştirme süreçlerini ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını kapsayan geniş bir çalışma alanına sahibiz. Doğal kaynaklardan elde edilen biyolojik aktif bileşiklerin izolasyonu ve yapılarının belirlenmesi, bu bileşiklerin biyolojik aktivitelerinin ve olası toksik etkilerinin laboratuvar ortamında test edilmesi, geleneksel tıpta kullanılan bitkilerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve modern tıbba kazandırılması, bitkisel hammaddelerin ileri teknolojilerle modern ilaçlara dönüştürülme süreçleri ve doğal ürünlerin sürdürülebilir şekilde kullanılması gibi konular, anabilim dalımızın temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Farmakognozi Ana Bilim Dalı 5 yıllık lisans eğitimi süresince 2. sınıftan itibaren mezuniyete kadar öğrencilerin eğitiminde rol almakta ve öğrencilerimize mesleki yetkinliklerin kazandırılmasında önemli görev üstlenmektedir. Müfredat kapsamında Farmakognozi 1-2-3 ve Fitoterapi dersleri teorik ve pratik olarak ana bilim dalımızca işlenmektedir.

Üniversitemizin son teknoloji donatılan laboratuvarlarında bitki ekstraksiyonu, bitkisel etken madde saflaştırması, in vitro ve in vivo aktivite çalışmaları, hücre kültürü testleri ve kromatografik analiz çalışmaları yürütmekteyiz. Ayrıca ülkemizde bir ilk olarak üniversitemizde modern bir gıda takviyesi üretim tesisine ve 1000 metrekare susuz tarım üretim tesisine sahibiz. Üniversitemizin yaptığı yatırımlarla, topraktan son ürüne kadar öğrencilerimize bitki dünyasının her aşamasını gösterme yetisine sahibiz.

İstanbul Kent Üniversitesi olarak, sizleri bu heyecan verici yolculukta bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. Doğanın mucizelerini keşfetmek ve sağlık bilimlerine katkı sağlamak için birlikte çalışalım.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN