Kent Üniversitesi

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Kent Üniversitesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bu alanda pek çok araştırma projesinde yer almış, ulusal ve uluslararası literatüre A sınıfı SCI-indeksli dergilerde yayın yaparak ve kitap yazarak katkıda bulunan öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimizden oluşmaktadır.

Bölüm olarak teorik ve laboratuvar ortamında eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimiz teorik olarak mikroorganizmaların genel özellikleri, sınıflandırılması, moleküler ve genetik altyapılarına dair bilgiye sahip olduktan sonra enfeksiyona yol açan, antibiyotik, aşı, probiyotik ve kozmetik üretiminde kullanılan mikroorganizmalar ve bunların çalışma ve direnç mekanizmaları hakkında detaylı bilgi almaktadır. Derslerimizde immünoloji kapsamında bağışıklık sistemi, aşılar, otoimmün hastalıklar, alerji ve alerjenler hakkında bilgi öğrencilerimize sunulmaktadır.

Laboratuvar derslerimizde ise öğrencilerimiz mikrobiyoloji laboratuvarının çalışma koşullarını ve laboratuvarda bulunan cihazların kullanımını öğrendikten sonra mikroorganizmaların çeşitli yöntemler kullanılarak incelenmesi, büyütülmesi ve besiyerlerinin hazırlanması gibi konulara hâkim olurlar. Daha sonrasında öğrencilerimize mikroorganizmaların tanımlanması, izolasyonu, biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve çeşitli antimikrobiyal testler gibi deneysel prosedürler gösterilmektedir.

Araştırma laboratuvarlarımızda en yüksek teknolojiye sahip cihazlarımızla dünyaki birçok üst düzey üniversiteyle rekabet edebilecek çalışmalar yapmakta ve fakültemizde yer alan hücre kültürü ve nanoteknoloji laboratuvarlarının desteğiyle de çalışmalarımız en üst düzeye çıkarılmaktadır.

Lisans öğrencilerimiz eczacılık fakültesindeki eğitimleri süresince araştırma laboratuvarlarındaki çalışmaları gözlemleyebilirler, özel proje öğrencisi olarak bu çalışmalara katılabilirler ve gelişimlerine katkıda bulunabilirler. Eğitimlerinin bir sonraki aşamasını planlayabilirler, ilerleyen dönemde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütebilirler.

Eczacılık fakültesinin önemli disiplinlerinden biri olan Farmasötik Mikrobiyoloji’nin önemi pandemiye neden olan ve dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne yol açan Covid-19 virüsünün ortaya çıkmasından sonra çok daha iyi anlaşılmış, aşı ve ilaç geliştirmek için yapılan çalışmalar hızla artmıştır. Bunun yanı sıra probiyotik, kozmetik, antibiyotik ve dezenfektan üretimi gibi alanlarda da sıklıkla çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin bu alanlarda ciddi tecrübeler kazanmasına da imkan sunmaktayız. Şöyle ki;

Üniversitemize ait Eczacılık Fakültesi Araştırma ve Üretim Merkezlerinde fakülte hocalarımızın ve alanında lider firmaların çeşitli alanlarda (örneğin gıda takviyesi, kozmetik, ilaç taşıyıcı sistem ve ilaç-aşı üretimi gibi) gerçekleştirdiği hem Araştırma ve Geliştirme (Ar&Ge) hem de üretim faaliyetlerinde bizatihi bulunabilme şansına sahip olacaktır. Bunların yanında tüm bu ürünlerde yapılacak analizlerde de yer alabilecektir. Öğrencilerimiz eğitimleri süresince üniversitemizin bu imkanlarından faydalanarak fakülte hocalalarımıza ait şirketlerde ve üniversitemizdeki üretim merkezlerinde stajlarını yapabilecek, lisans eğitimlerini bitirdikten sonra alanlarında uzman Ar&Ge, Ür&Ge, üretim ve analiz konularında yüksek donanımlı eczacılar olarak mezun olacaktır.

Üniversitemizin ve fakültemizin bütün bu imkanlarını (yüksek teknoloji, vizyon, derin bilgi birikimi ve tecrübeye sahip öğretim kadrosu) düşündüğümüzde üniversite eğitiminizi bizimle tamamlamak ve kariyerinizi birlikte yapılandırmak vereceğiniz en isabetli karar olacaktır.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN