Kent Üniversitesi

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI

Farmasötik kimya veya diğer adıyla medisinal kimya ilaç etken maddesi olma potansiyeli taşıyan bileşikleri tasarlayan, organik sentezini yapan, yapı tayini yöntemleriyle bu bileşiklerin kimyasal yapılarını belirleyen ve kimyasal yapı-farmakolojik etki ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Farmasötik kimya, ilaç keşif sürecinde önemli yeri olan genel kimya, organik kimya, analitik kimya, hesapsal kimya, farmakoloji ve biyokimya gibi birçok disiplinden yararlanan multidisipliner bir bilim dalıdır. İlaç etken maddesi olarak kullanılan bileşikler üzerinde kimyasal modifikasyonlar yaparak fizikokimyasal parametrelerinin iyileştirilmesi ve metabolizma çalışmaları da farmasötik kimyanın çalışma alanlarıdır.  

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı çalışma alanları; 

  • Bilgisayar destekli ilaç tasarımı
  • İlaç etken maddesi olma potansiyeline sahip bileşiklerin sentez metotlarının oluşturulması ve bileşiklerin yapı tayinlerinin belirlenmesi
  • Sentezlenen bileşiklerin kimyasal yapı-farmakolojik etki ilişkilerinin incelenmesi
  • Halihazırda ilaç olarak kullanılan bileşiklerin fizikokimyasal parametrelerinin geliştirilmesi için kimyasal modifikasyona uğratılması ve metabolizma çalışmaları
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN