Kent Üniversitesi

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Kısaca ilaç bilimi olarak tanımlanan farmakoloji; ilaca dair tüm aşamaların araştırılıp incelendiği bilim dalıdır. Farmakoloji temel olarak vücuda uygulanan bir ilacın vücuda giriş anından vücuttan atılmasına kadar geçen serüvende yaşadıklarını konu alır; bağlandığı reseptörler, gösterdiği etkiler, vücutta parçalanması ve vücuttan atılmasını inceler. Farmakoloji; ilaçların kaynaklarını, aktivitelerini, etki mekanizmalarını, yararlarını, endikasyonlarını ve yan etkilerini araştırır. Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Farmakoloji Anabilim Dalı 5 yıllık lisans eğitimi süresince 2. sınıftan itibaren mezuniyete kadar öğrencilerin eğitiminde rol almakta ve öğrencilerimize mesleki yetkinliklerin kazandırılmasında önemli görev üstlenmektedir. Farmakoloji dersi; ilaçların emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını ele alan farmakokinetik ve ilaçlarla tedavinin incelendiği farmakoterapi dersleriyle detaylı bir eğitim sunmaktadır. Bununla birlikte toksikoloji, farmakovijilans, farmakogenetik ve farmakoekonomi dersleriyle de ilacı toksisite, genetik ve istenmeyen etkileri yönünden ele alan multidisipliner bir derstir. 

İstanbul Kent Üniversitesi Farmakoloji alanında pek çok araştırma projesinde yer almış ulusal ve uluslararası literatüre A sınıfında dergilerde yayınlar ve kitap bölümleriyle katkıda bulunmaya devam eden öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimiz tarafından yürütülmekle birlikte yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz de araştırma projelerimizin içinde yer alarak tez çalışmalarını sürdürmektedir. Öğretim üyelerimizin çalışma alanları diyabet, Alzheimer, epilepsi, kolit, inflamasyon ve yara üzerine olup bu hastalıklar için yeni, nano boyutlu ilaç taşıyıcı sistemler geliştirmektedirler. Ayrıca in vivo hayvan ve in vitro hücre kültürü testlerinin yanı sıra Eczacılık Fakültesinde bulunan diğer anabilim dalları ile gerçekleştirdikleri biyokimyasal analizlerle de çalışmalarını detaylandırmaktadırlar. Bu alanlarda birçok uluslararası SCI indeksli yayınları, kitap bölümleri, posterleri, katıldıkları ve verdikleri ulusal ve uluslararası eğitimleri bulunmaktadır. Şu an Portekiz, Pakistan, Romanya, Hindistan, Amerika ve İngiltere’deki üniversiteler ile aktif olarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedirler. 

Anabilim dalımız tarafından yürütülen çok sayıda TÜSEB, TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası proje bulunmakta olup öğrencilerimizle birlikte bu projeler hayata geçirilecektir. 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN