Kent Üniversitesi

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Kelime anlamı “canlı kimyası” olarak tarif edilen Biyokimya, canlılardaki kimyasal yapıları moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Vücudumuzda bulunan karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral, su ve daha birçok molekülün yapılarını ve görevlerini açıklamaktadır. 

İlaç etken maddesi olmaya aday bileşiklerin belli makromoleküler hedeflere göre tasarımı ve sentezi, yeni ilaçların veya ilaç etken maddesi olmaya aday bileşiklerin biyolojik etkilerinin incelenmesi ve ilaçların yan etkilerinin belirlenmesi için organizmadaki metabolik yolların kimyasal işlevlerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Bu bakımdan, biyokimyasal reaksiyonlar ilaç araştırmaları açısından oldukça önem taşımaktadır.

Biyokimya Anabilim Dalı Kadromuzda 1 Profesör ve 1 Dr. Öğr. Üyesi bulunmaktadır. 

Biyokimya, Eczacılık Fakültesi eğitiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Eczacılık Fakültemizde 2. Sınıfta Biyokimya dersi, 3. sınıfta da Klinik Biyokimya dersi teorik ve pratik olarak işlenmektedir. Biyokimyada canlılardaki organik-inorganik bileşenleri ve metabolizmalarını, Klinik Biyokimyada da hastalık durumlarında insan metabolizmasında görülen değişimleri incelemekteyiz. Klinik Biyokimya laboratuvarımızda son derece gelişmiş teknoloji ile birlikte hastalıkların tanısı ile ilgili klasik ve modern tanı yöntemlerinin de uygulamasını yapmaktayız.

Anabilim dalımızdaki akademisyenler özellikle Diyabet, Epilepsi, Alzheimer ve Kanser gibi hastalıkların tedavisi için ilaç olma potansiyeline sahip doğal, sentetik ve yarı sentetik bileşiklerin çeşitli biyolojik aktivitelerini incelemektedir. Bu kapsamda akademisyenlerimiz TÜBİTAK, TÜSEB ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almaktadır. Öğrencilerimiz de bu projelerde araştırmacı olarak yer alacaktır. Ayrıca endüstri ile olan iş birliklerimiz sayesinde geniş yelpazede staj imkânı bulacaklardır. Biyokimya Anabilim Dalı olarak Türkiye’nin en yeni ve en son teknolojiye uygun AR-GE ve üretim laboratuvarlarımızla siz aday öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN