Kent Üniversitesi

Bölüm Başkanı

İstanbul Kent Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitim hayatına başlamış bulunuyoruz. Sürdürülebilir kentsel mekanların tasarlanmasına yönelik yenilikçi eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütme vizyonu ile başladığımız yolculuğumuzda hedefimiz, etik değerlere saygılı, kentin sorunlarını ve potansiyellerini eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilen, yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilen, farklı ölçeklerde sürdürülebilir tasarımlar yapabilen dinamik kent tasarımcıları ve peyzaj mimarları yetiştirmektir.

Günümüzde iklim değişikliğinin önde gelen küresel sorunlardan biri olması ile daha da önem kazanan sürdürülebilirlik yaklaşımı bugün yaşadığımız dünyanın geleceğini biçimlendirirken kullanabileceğimiz temel yaklaşımlardan birisidir. Bu bilinç ile “sürdürülebilirlik” çatısı altında planladığımız program müfredatında ana omurgayı oluşturan tasarım stüdyosu teorik ve uygulamalı dersler ile desteklenmektedir. Öğrencilerimizin önce birer tasarımcı olarak tasarımın her aşamasında sürdürülebilirliğin öneminin bilincinde olmasını, sonrasında kent tasarımcısı ve peyzaj mimarı kimlikleri ile kentlerin sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğindeki sorumluluklarının bilincinde olmalarını amaçlıyoruz. Bu bağlamda bu kritik alanlarda öğrencilerimize beceriler kazandırarak onların geleceğin şehirlerini daha yaşanabilir ve sürdürülebilir hale getirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmalarının hedefliyoruz. Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile yürüttüğümüz araştırma projelerimiz ile şehirlerimizin gelişiminde ve dönüşümünde etkili rol oynamayı,  bu projelerin ve araştırmaların öğrencilerimizin eğitiminin bir parçası olmasını amaçlıyoruz.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak, öğrencilerimize nitelikli bir eğitim programı ve kapsamlı araştırma olanakları sunmanın yanı sıra, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan bir ortamda olmalarını önemsiyoruz. Tüm bunları başarabilmek için akademik kadromuz, idari kadromuz ve öğrencilerimiz arasındaki işbirliği ve ekip çalışmasının öneminin bilincinde çalışmaya devam ediyoruz.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN