Kent Üniversitesi

Başkan Mesajı

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) Bölümü’nün temel hedefi, öğrencilerine etkin bir görsel dil becerisi oluşturma ve bu dili yönetmede yetkinlik kazandırmaktır. Bölümümüz öğrencileri, görsel iletişim tasarımı oluşturan alt disiplinleri hem birbirlerinden bağımsız hem de bütüncül bir şekilde inceleyerek, bilgi teknolojilerindeki gelişime ve değişen estetik değerlere paralel tasarımlar gerçekleştirmeyi öğrenirler. Bölüm programı öğrencilerin yaratıcı ve yeni ufuklar açacak tasarım çözümleri oluşturmasına olanak sağlar. Yazılı, görsel-işitsel ve web tabanlı platformlarda mesajın okurlara estetik içinde aktarılması için yetkinlik kazandırılması önemlidir. 

Bölümüzde basılı, hareketli ve etkileşimli mecralarda görsel tasarım yapma becerisini oluşturacak bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Bu model doğrultusunda ders programı ve içerikleri, tasarım alanında teori, teknoloji ve uygulamayı bir araya getirerek görsel düşünme ve problem çözmeyi ön plana çıkarır. Basılı, hareketli ve etkileşimli mecralara yönelik uygulamalı tasarım öğrenimine önem verir. İletişim problemlerinin, görsel ortamlardaki karşılıklarının tasarım odaklı çözümlemelerini gerçekleştirebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırır. Görsel iletişim mecralarında tasarımların sonuçlandırılması ve son ürüne dönüştürülebilmesi için gerekli operasyon ve uygulama bilgilerini edindirir. Tasarımda güncel olan ve sürekli bir değişime sahip olan estetik anlayışları ve güncel olayları takip edebilme, bunları özgün olarak değerlendirebilme yetisi kazandırır. Tasarım sürecinin yönetilmesi ve yaratıcı görsel tasarım çözümleri bulunmasına odaklanır. Bünyesindeki fiziksel olanaklar ile ayrı mecralara yönelen tasarımların uygulanmasını, sektör bağlantıları ile de bu tasarımların gerçeklik kazanmasını mümkün kılar.

Bölümden mezun olabilmek için 240 AKTS’lik ders yükünü almak ve başarmış olmak gerekir. Bölümün eğitim dili İngilizcedir. İngilizce yeterlik sınavında başarılı olmak için asgari taban puanı alamayan öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı zorunludur. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin doğrudan 1. sınıfa kayıt yaptırmaları mümkündür. 

Prof. Dr. Suat SUNGUR
Bölüm Başkan

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN