Kent Üniversitesi

BÖLÜM BAŞKANIN MESAJI

Doç. Dr. Ülger BULUT KARACA

Tasarım kavramı tüm yaşam alanımızı kapsayan ve çok farklı ölçeklerde karşımıza çıkan bir olgu ve sürekli bir devinim içerisinde. Temelde doğa kaynaklarını kullanarak insan ve toplumların ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak ortaya çıkan kavram günümüz dünyasında gözle görülemeyen ölçeklerden çok daha büyük ölçeklere kadar yaşam alanlarımızı belirlemektedir. Ancak son dönemde önemli bir olgu olan iklim krizi tasarım faaliyetlerinin de gideceği yöne dair bize fikir vermektedir. Bu bağlamda geri ve ileri dönüşüm, biyo-malzemeler gibi yeni çalışma alanları önem kazanmaktadır. Buna ek olarak sadece tasarımcının faaliyet alanı olarak gelişen pratik tüm bu gelişmelere paralel olarak farklı disiplinleri bir araya getiren ve kolektif bir çalışma alanı olarak da giderek önem kazanmaktadır. Bu üretim ortamı içerisinde ise konulara farklı açılardan yaklaşabilme, eleştirel pozisyon alabilme becerisi de başarının sırrı olarak öne çıkmaktadır. Bir diğer önemli unsur ise kolektif üretimdir. Bu anlamda tasarım süreçleri birbiriyle yarışan değil dayanışan bireylerle ihtiyaç duymakta ve bu koşullarla başarıyı yakalayabilmektedir. 

Bu bağlamda İstanbul Kent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, tasarım düşüncesi geliştirebilen, farklı disiplinlerin katkılarına açık, eleştirel düşünceyi önemseyen, birbiriyle yarışmayan ancak dayanışan, deneyimleyerek ve üreterek öğrenen, tüm bunları gerçekleştirirken ise iklim krizi gerçeğini hep ön planda tutan bir eğitim anlayışını temel alarak öğrencilerinin özgür, yaratıcı, üretken ve araştırıcı stüdyo ortamının kazandırdıklarıyla meslek yaşamına adım atmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN