Kent Üniversitesi

Annelerin Bakışından Kentten Kentlere Destek Paneli

Tarih : 29.03.2022

İstanbul Kent Üniversitesi ve Engelsiz Eğitim Vakfı’nın TÜBİTAK destekleriyle Prof. Dr. Dilara Özer yürütücülüğünde gerçekleştirdiği ve “Covid-19 nedeniyle evde kalan 25- 50 yaş aralığındaki zihinsel yetersizliği olan bireylerin ve annelerinin yaşam kalitelerini iyileştirmeyi" hedefleyen projesi başarıyla tamamlandı.

Bu kapsamda projenin özel gereksinimli bireylere ve annelerine sağladığı hizmetler hakkında tartışmak ve projemize katılım gösteren annelerden geri bildirim almak amacıyla 29.03.2022 tarihinde saat 20.00’da Microsoft Teams üzerinden bir araya geliyoruz. 

 

Moderatör: Prof. Dr. Dilara Özer

Tarih: 29.03.2022

Saat: 20.00

Yer: Microsoft Teams

 

Konuşmacılar : 

Tansu Konca

Yasemin Öğüt

Zehra Aytemiz

Bahar Taşkın

Link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQyNjVmODAtY2ExMi00YTYzLWI5ZTctYWJhMDlkZGE1Yjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251f67d65-c0cc-46e9-935e-5d2b479516d1%22%2c%22Oid%22%3a%22cd679ae5-0ba7-496d-931f-65566d2cc808%22%7d 

 

Proje Hakkında:

İstanbul Kent Üniversitesi ve TUBİTAK iş birliği ile “TÜBİTAK COVID-19 ve Toplum Çağrısı” projesi kapsamında, özel gereksinimli bireyler ve anneleri için üç ay boyunca online destek hizmetleri sunulmuştur. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje süreci 31.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Projeden elde edilen sonuçlar ve özel gereksinimli bireyler ile annelerinden alınan olumlu geribildirimler sonucu proje ikinci dönemine 11.01.2021- 05.04.2021 tarihleri arasında , üçüncü dönemine ise 05.04.2021-05.06.2021 arasında  İstanbul Kent Üniversitesi ve Engelsiz Eğitim Vakfı işbirliği ile devam ettirilmiştir. Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer’in yürütücülüğünü yapmış olduğu Üniversitemiz ve Engelsiz Eğitim Vakfı iş birliği ile sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yürütülen “Kentten Kentlere Çevrimiçi Destek” adlı projemizin 15.11.2021- 06.02.2022 tarihleri arasında da devam ettirilmiştir.   

Projenin amacı online destek hizmetlerin Covid-19 nedeniyle evde kalan 25- 50 yaş aralığındaki zihinsel yetersizliği olan bireylerin ve annelerinin yaşam kaliteleri ve fiziksel aktiviteleri üzerinde olumlu etki yaratmaktır. Evde online destek hizmetlerin sunulması yolu ile özel gereksinimli bireyler ve annelerinin yaşam kalitelerini önemli derece olumsuz yönde etkileyen bu durumla başa çıkmanın mümkün olabileceği düşünülmektedir.

Projeye  Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerden birçok öğrenci katılım sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz:

  • Fiziksel Aktivite Programı
  • Annelere Yönelik Psikolojik Destek