Kent Üniversitesi

Azami Süresi Dolan Öğrenciler Hakkında Duyuru

Tarih : 12.10.2021

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.10.2021 tarih ve E-75850160-104.01.01.01-76443 sayılı yazısı gereğince; 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki öğrencilerin Müdürlüğümüze başvurmaları halinde iki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir. Bu durumda olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Yüksekokul Sekreterliğine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.