Çocuk Gelişiminde Çocuk Kitapların Önemi ve Seçimi

Çocuk Gelişiminde Çocuk Kitapların Önemi ve Seçimi

Tarih : 19.01.2022

Konuşmacı: Nermin Ferhan Karamuti ( Çocuk Kitapları Yazarı-Öğrenci Koçu-Çocuk Gelişimci- Eğitmen )

Moderatör : Dr. Öğr. Üyesi Aynur Aydoğan ( Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü)

Etkinlik Tarihi: 19 ocak 2022 Çarşamba / 20.00

Etkinlik Yeri: Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzljM2E1ZGMtYWU5MC00Y2RkLWIxMmQtNmM3NmUzNTA3OGNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251f67d65-c0cc-46e9-935e-5d2b479516d1%22%2c%22Oid%22%3a%22cd679ae5-0ba7-496d-931f-65566d2cc808%22%7d 

PAYLAŞ