Kent Üniversitesi

Fark Yaratanlar Paneli

Tarih : 02.12.2021

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Fark Yaratanlar paneli 09.12.2021 tarihinde saat 20:00’de gerçekleşecektir.

 

Açılış konuşması Rektör Prof. Dr. Necmettin ATSÜ

Moderatör: Prof. Dr. Dilara Özer

 

Panelistler: 

 

Panelist olarak Tomurcuk Eğitim Kültür Dayanışma ve İşletme Kooperatifi Kurum Müdürü Yasemin Güler Arınel,

 

OTİZM Dernekleri Federasyonu (ODFED 2. Başkanı) Tolga Gökçe 

 

 Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Yasemin Yaraşır.

 

Katılım Linki : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU3MjYwNTctMGEwZi00YjIzLWI2MDgtMjRhZWU5NDBiZmU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251f67d65-c0cc-46e9-935e-5d2b479516d1%22%2c%22Oid%22%3a%22cd679ae5-0ba7-496d-931f-65566d2cc808%22%7d