Kent Üniversitesi

İİSBF Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları

Tarih : 02.09.2021

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Arş. Gör. Nihai Değerlendirme Sonuçları

İşletme (İng) Arş. Gör. Nihai Değerlendirme Sonuçları

İşletme (TR) Arş. Gör. Nihai Değerlendirme Sonuçları

Psikoloji (İng) Arş. Gör. Nihai Değerlendirme Sonuçları

SBKY (İng) Arş. Gör. Nihai Değerlendirme Sonuçları

Sosyal Hizmet Arş. Gör. Nihai Değerlendirme Sonuçları