BESLENME ANTROPOMETRİSİ LABORATUVARI

Bireylerin beslenme durumunun saptanması ve uygun beslenme müdahalesinin gerçekleştirilmesi aşamasında enerji ve besin ögesi gereksiniminin belirlenmesi ve beslenme programının hazırlanması için antropometrik ölçümler büyük önem taşımaktadır. Sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için beslenme durumu sürekli ve düzenli olarak saptanmalıdır. Vücut bileşimi cinsiyet, yaş, ırk, genetik, beslenme tarzı, egzersiz, hastalık gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir; bu nedenle bireye özgü ölçüm ve değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Beslenme Antropometrisi Laboratuvarı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü “Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması” dersine ilişkin uygulama laboratuvarıdır. Bu laboratuvarda öğrencilerimize son sistem ölçüm cihazları ile vücutta yağ, kas, su miktarı, yağsız vücut dokusu ve yağ doku dağılımı ölçümünü; bazal metabolik hız ve abdominal yağlanma oranını analiz eden cihazların kullanımını ve elde edilen bulguların değerlendirme metotlarını öğretmekteyiz. Ayrıca laboratuvarımızda öğrencilerimizin beslenme programı planlarken porsiyon miktarını belirlemelerini ve kendilerine danışan bireylere uygun porsiyon ölçüsü eğitimi verebilmelerini sağlamaya yönelik gerçek besinler ile ağırlık ve boyut bakımından bire bir olan besin replikaları yer almaktadır.

Beslenme Antropometrisi Laboratuvarı’nda bulunan ekipmanlar:

 • Segmental vücut analiz cihazı
 • Total vücut analiz cihazı
 • Yatarak vücut analiz cihazı
 • Abdominal yağlanma analiz monitörü
 • Bazal metabolizma hızı test sistemi
 • Antropometrik set
 • Bebek boy ölçüm matı
 • Postür analiz tablosu
 • 4 adet tartı
 • 4 adet boy ölçer
 • 4 adet adım sayar
 • 4 adet kaliper
 • 3 adet mezura
 • 2 adet el dinamometresi
 • 2 adet kas replikası
 • 2 adet yağ replikası
 • Besin piramidi
 • 15’li besin replika
 • Sunum tabağı
 • Hasta sedyesi

Laboratuvar Ekipmanları Tam Liste

Antropometri Laboratuvarı

BASKÜL TANİTA

BEYAZ HASTA SEDYESİ

TECHNOPC AIO22-I5

HP COLOR LASER 150A

YEALINK SP-T21P

BOY ÖLÇER MESILIFE

BOY ÖLÇER MESILIFE

BOY ÖLÇER MESILIFE

SEGMENTAL VÜCUT ANALİZ TAHTASI TANİTA

15Lİ BESİN REPLİKA LIFE FORM

BOY ÖLÇER TELESKOPİK TARTI

PASPAS

TOTAL VÜCUT ANALİZ CİHAZI

ADIM SAYAR PD637 TANİTA

ADIM SAYAR PD637 TANİTA

ADIM SAYAR PD637 TANİTA

ADIM SAYAR PD637 TANİTA

EL DİNANOMETRESİ

EL DİNANOMETRESİ

CALİPER HOL TAİN

CALİPER HOL TAİN

CALİPER HOL TAİN

CALİPER HOL TAİN

ANTROPOMETRİK SET HOL TAİN 00049

ABDOMİNAL YAĞLANMA ANALİZ MONİTÖRÜ

BAZAL METABOLİZMA HIZI TEST SİSTEMİ

YATARAK VÜCUT ANALİZ CİHAZI

BEBEK BOY ÖLÇÜM MATI

POSTÜR ANALİZ TABLOSU

KAS REPLİKA KÜÇÜK

KAS REPLİKA BÜYÜK

YAĞ REPLİKA KÜÇÜK

YAĞ REPLİKA BÜYÜK

SUNUM TABAĞI

BESİN PİRAMİDİ

TARTI MESILIFE

TARTI MESILIFE

TARTI MESILIFE

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN