DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI

FANTOM LABORATUVARIMIZ

Diş Hekimliği öğrencilerinin temel bilgilerini uygulamaya geçirmek ve el becerilerini geliştirmek üzere pratik uygulamalarının yapıldığı, öğrencilerimizin çağdaş eğitim almasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiş preklinik laboratuvarıdır. Fantom ünit sistemi çeşitli diş tedavi işlemlerinin ve bilimsel çalışmaların yapıldığı simülasyon sistemidir. İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fantom Laboratuvarlarında öğrenciye gerçek hasta üzerinde uygulama yapmadan önce gerçeğe yakın bir deneyim kazandırılmakta ve modeller üzerinde doğru pozisyonlarda çalışma pratiği yapma fırsatı vermektedir. Böylece öğrencilerimiz psikomotor ve el becerilerini geliştirmektedirler. Ayrıca Fantom Laboratuvarımızda; eğitim amaçlı radyografik röntgen kabinimizin de mevcuttur. Bu sayede, öğrencilerimiz kişisel fantom ünitelerinde klinikte hasta tedavi uygulamalarına hazırlanırken; radyografi almayı da öğrenmektedir. İlk iki yılı yoğun preklinik eğitimiyle geçen öğrencilerimiz 3.sınıf da öğretim üyelerinin denetiminde klinikte hasta tedavi edecek bilgi ve beceriyi kazanmış olarak klinik eğitimlerine başlayacaklardır.

PREKLİNİK LABORATUVARIMIZ

Diş hekimliği eğitiminde pratik eğitim birbirine son derece bağlı klinik öncesi ve klinik uygulamalarından oluşur. Fakültemizde de klinik öncesi eğitimi diş morfolojisinin öğrenilmesi ve el becerisinin geliştirilmesini amaçlayan ‘’manipülasyon’’ dersi ile başlar. 1.Sınıfta Diş Anatomisi ve Morfolojisi dersinin teorik kısmında dişlerin morfolojik özellikleri öğrenilir. Pratik kısmında ise Preklinik Laboratuvarında; öğrenilen morfolojinin sabun, alçı, mum gibi materyallerde uygulanılması sağlanır. Eğitmen masasında bulunan kamera ve ses düzeneği sayesinde, öğrencilerimiz kişisel çalışma masalarında bulunan monitörlerden, öğretim üyelerinin pratik uygulamalarını ve öğretilerini eş zamanlı olarak izleyip uygulamalarını yapmaktadırlar.

ALÇI AKRİLİK LABORATUVARIMIZ

Protetik diş tedavisinde, Alçı Akrilik Laboratuvarımızda yapılan işlemlerin deneyimlenmesi; öğrencilerimizin klinikte hastalarına uyguladıkları benzeri işlemleri daha iyi kavramalarını ve başarılı olmalarını sağlamak açısından önemlidir. Ayrıca öğrencilerimiz uygulamalı laboratuvar çalışmaları sayesinde, protetik işlemlerin yapım aşamalarında karşılaşılabilecek aksaklıkları saptama ve düzeltme yetisine sahip olacaklardır.

MULTİDİSİPLİNER LABORATUVARIMIZ

Multidisipliner Laboratuvarımız;  Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Biyokimya ve  Fizyoloji alanlarında öğrencilerin teorik bilgilerini bireysel olarak pratiğe dönüştürmelerini sağlayan bir laboratuvar özelliğindedir. Histoloji dersinin pratik uygulaması  ise bilgisayar laboratuvarımızda her öğrenciye bir ekran düşecek şekilde 2 grup halinde gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama da öğreciler ‘’Dijital koleksiyon’’da bulunan dokuları, dijital ortam da inceleyip ders konusu uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. Her dersin uygulamasında verilen yönergelere göre yaptıkları tüm etapları rapor şeklinde dersin sonunda teslim ederler. Ayrıca Anatomi pratik uygulamalarının da yapıldığı Anatomi Laboratuvarımız da bulunmaktadır.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN