Kent Üniversitesi

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde eğitime başlayan Diş Hekimliği Irregular sınıf öğrencilerinin dikkatine !

Tarih : 09.07.2021

Öğrencilerin 1. Sınıf  2.yarıyıl eğitimleri 26 Temmuz 2021 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak olup, öğrenciler zorunlu dersler olan Kurul 4, Kurul 5 ve Diş Anatomisi ve Morfolojisi, İngilizce Bölümü için Committee 4 , Committee 5, Dental Anatomyh and Morphology ders seçimlerini yaparak danışman hocalarına 25 Temmuz 2021 tarihine kadar onaylatmaları zorunludur.

Öğrencilerin 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde  Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, İngilizce II, Kariyer Planlama, Alan İçi Seçmeli Dersler; İngilizce Bölümü için Türk Dili II, Atatürk’s Principles and History of Turkısh Revolution II, English II, Career Planing Departmental Elective Course derslerini ise 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi programına aktarılarak verilecektir.

Education of the second semester of freshman year students will be conducted online between July 26th, 2021 – September 10th, 2021, and it is obligatory that students select their compulsory courses of Committee 4, Committee 5, Dental Anatomy and Morphology both for Turkish and English departments, get them approved by their advisor lecturers until July 25th, 2021.

The courses of Turkish II, Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution II, English II, Career Planning, Departmental Elective will be opened in the fall semester of the 2021-2022 Academic Year; for English department the courses of Turkish II, Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution II, English II, Career Planning Departmental Elective course will be transferred to the fall semester of 2021-2022 Academic Year.