Kent Üniversitesi

Hakkında

AMAÇ

İstanbul Kent Üniversitesi öğrencilerine yüksek standartta İngilizce eğitimi sunmak.

MİSYON

İstanbul Kent Üniversitesi’nin iyi eğitimli ve donanımlı bireyler yetiştirme vizyonu çerçevesinde, yüksek dil becerilerinin yanı sıra, iş ve gündelik yaşamlarında dünya vatandaşı olabilmelerini sağlayacak beceri ve pratiklerin kazandırılması.

VİZYON

İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri yalnız fakültedeki eğitimleri sırasında değil, iş yaşamlarında da İngilizce dilinde kendilerini ifade edebilirler. İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerimize İngilizce dil becerilerinin yanı sıra, fakültede ve iş yaşamında kullanacakları zamanı doğru yönetebilme, akademik kaynakları kullanabilme, araştırma yapabilme, eleştirel düşünebilme, kendilerini sözlü ve yazılı şekilde düzgün ifade edebilme gibi beceriler de kazandırılır.

DEĞERLER

 • İyi hazırlanmış ve iyi yürütülen eğitim programları
 • Pozitif bir öğrenme ortamı 
 • Öğrencilere ve farklı kültürlere saygı 
 • Eleştirel düşünme ve sorgulama 
 • Akademik araştırma becerileri 
 • Şeffaflık 
 • Yenilikçilik 

​İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'nın öğretim programı her biri en az 7 hafta süren 4 modülden oluşmaktadır. Bu modüller İngilizce öğrenmede bir seviyeye denk gelecek biçimde şöyle adlandırılmıştır:

 • ​​Başlangıç (A1)
 • Alt-Orta (A2)
 • Orta (B1)
 • Üst (B2) 

Her seviyedeki öğretim programında bütünleşik bir öğretim tasarımı vardır. Yani dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri için ayrıştırılmış dersler yapılmamaktadır. Dil becerileri bir bütün halinde öğretilmektedir.

Başlangıç (A1) ve Alt-Orta (A2) seviyelerinde genel İngilizce öğretilir. Orta (B1) ve Üst (B2) seviyelerde ise öğrencilerin akademik hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce dil becerilerini içeren akademik İngilizce öğretilir. 

Ölçme-değerlendirme sistemi öğretim programıyla uyumlu şekilde, süreç tabanlı olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler 7 haftalık modül boyunca bir tane klasik sınav olurlar. Buna ek olarak, eğitim programının ölçülmesi amacıyla süreç tabanlı yazma çalışmaları, sınıf içi sunumlar, video projeleri, grup tartışmaları gibi alternatif ölçme yöntemleri benimsenmiştir. 

Modülün sonunda öğrencilere Modül Tamamlama Sınavı (MET) uygulanır. Modül içinde 100 üzerinden topladıkları puan ve MET'te 100 üzerinden aldıkları puanın ortalaması alınarak, her öğrencinin ortalama modül puanı hesaplanır. Buna göre öğrencilere bir harf notu verilir.

 • ​​A harf notu: 85-100
 • B harf notu: 75-84
 • C harf notu: 60-74
 • F harf notu: 0-59 (Başarısız)

Öğrencilerin bir sonraki seviyeye geçmesi için A, B ya da C harf notu almaları gerekir. F harf notu alan öğrenciler, bir önceki seviyedekinden farklı kitaplar/materyaller kullanarak aynı seviyeyi tekrar ederler.

Kent İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin bir modül boyunca yapılan ders saatinin en az %85'ine katılmaları gerekmektedir. %15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Modül Tamamlama Sınavı'na (MET) alınmazlar ve bu öğrencilerin seviyeyi tekrar etmeleri gerekir. 

İngilizce bilgisi yeterli olup hazırlık programından muaf olmak isteyen ve üniversitemizce eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından üniversitemizce belirlenen düzeyde başarılı olduklarını kanıtlayan belgeye sahip öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne başvurabilirler. Başvurular güz dönemi derslerinin başlamasından en geç bir ay önce ve yazılı olarak yapılmalıdır.

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavları denklik tablosu (lisans ve lisansüstü öğrencileri için):​

KELT

HARF NOTU

TOEFL IBT

PTE AKADEMİK

AÇIKLAMALAR

95-100​

A

119-120

87-90

 

90

A

110

83-86

 

85

A

106

79-82

 

80

B

102

72-78

 

75

B

92

67-71

 

70

C

86

65

 

65

C

82

62

 

60

C

79

55

İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak için alınması gereken minimum puan

KELT: Istanbul Kent University English Language Test - İKÜ İngilizce Yeterlik Sınavı

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language - Internet-based TOEFL (https://www.etsglobal.org/Tests-Preparation/The-TOEFL-Family-of-Assessments/TOEFL-iBT-Test)

PTE ACADEMIC: Pearson Test of English Academic Version (https://pearsonpte.com/)

* IELTS, YÖK’ün 22 Ocak 2016 tarihli kararı gereği İngilizce yeterliği için geçerliği olan sınavlar listesinde yer almamaktadır.   

* Denklik listesinde yer almayan diğer sınavların onayının değerlendirilmesi için ilgili belgenin taranmış bir kopyasının prep@kent.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVI (DBS)

İstanbul Kent Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizce olan bir programa kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce dil düzeylerinin belirlenmesi için tamamı çoktan seçmeli bir sınava girerler. Toplam süresi 50 dakika olan Düzey Belirleme Sınavı (DBS) isimli bu sınav, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme bölümlerinden oluşmaktadır. Bu sınav öğrencilerin İngilizce düzeyini saptayarak onları uygun bir hazırlık sınıfına yerleştirmek ve İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı'na (KELT) girmeye hak kazanan öğrencileri belirlemek amaçlarıyla uygulanır. Sınav çoktan seçmeli 30 dilbilgisi, 30 kelime bilgisi, 20 okuma ve 20 dinleme sorusundan oluşur. Bu sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler KELT’e girmeye hak kazanırken, diğer öğrenciler aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programı'ndaki uygun seviyelerden birine yerleştirilir. Öğrenciler düzeylerine uygun sınıfa yerleştirilmediklerini düşünürlerse, birinci hafta içerisinde öğretim elemanlarıyla iletişime geçebilirler. Sınava girmeyen öğrenciler, A1 düzeyinde bir sınıfa yerleştirilip temel İngilizce eğitimine tabi olurlar.

Eğitim dili İngilizce olmayan bir lisans veya ön lisans programına yerleşen öğrencilerin de bu sınava girerek İngilizce 101 ve/veya İngilizce 102 derslerinden muaf olmaları mümkündür. Ayrıca Türkçe bir programda olduğu halde isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık programında öğrenim görecek öğrencilerin de DBS’ye girmesi gerekmektedir.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (KELT)

İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (KELT- KENT English Language Test) İngilizce Hazırlık Programı’nın çıkış sınavıdır. KELT, akademik yıl başlamadan önce, güz yarıyılı sonunda, bahar yarıyılı sonunda ve yaz dönemi sonunda sınava giriş şartlarını karşılayan öğrencilere uygulanır. Bu sınav, “okuma”, “dinleme”, “yazma” ve “konuşma” bölümlerinden oluşur. “Yazılı” ve “sözlü” olarak iki farklı oturumda gerçekleşir. Okuma, dinleme, yazma bölümlerinden oluşan yazılı sınav yaklaşık üç saat sürer. 

Yazılı sınav sabah yapılır. Aynı günün öğleden sonrasında ya da ertesi günü ikinci oturum yapılır ve "konuşma" sınavı verilir. "Konuşma" sınavı yaklaşık 15 dakika sürer. Öğrenciler ilk oturumun bitiminde yazılı sınava girdikleri derslikteki listelerden "konuşma" sınavlarının yer ve zamanını öğrenirler. Öğrencilerden belirlenen sınav saatinin 30 dakika öncesinde belirtilen bekleme alanında bulunmaları istenir. Sınav saatleri listeler ilan edildikten sonra değiştirilmez. Herhangi bir oturumun kaçırılması durumunda sağlık raporu ya da benzeri bir mazeret dahilinde bile KELT sınavların telafisi yapılamaz.

Öğrencilerin sınav günlerinde yanlarında resimli okul kimlikleri ile birlikte güncel resimli başka bir resmi kimlik daha bulundurmaları gereklidir. Resimlerin tanınmaması durumunda görevli ikinci bir resmi kimlik sorabilir.

KELT GİRİŞ ŞARTLARI 

Akademik yıl başında uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı öncesi üniversiteye yeni kayıtlı öğrencilere kayıt günlerinde DBS verilir. DBS’den yeterli puan alabilen öğrenciler ile iletişime geçilir ve kendilerine İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazandıkları ve sınava ne zaman girecekleri bilgisi iletilir. Öğrenci bu aşamada İngilizce Hazırlık Programı’nda okumayı tercih edebilir. Bu tercihte bulunması halinde, öğrenci İngilizce Yeterlik Sınavı hakkından feragat etmiş olur. Yeterli puanı alamayan yeni kayıtlı öğrenciler ise DBS sonuçlarına göre İngilizce Hazırlık Programı’ndaki uygun seviyelerden birine yerleştirilirler. 

Güz yarıyılı, bahar yarıyılı, ya da yaz dönemi sonunda KELT sınavlarına girmeye, aynı akademik yılda İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim gören öğrencilerden son seviyeyi (B2, Üst Düzey) başarıyla tamamlamış ve derslerin en az %85’ine katılım sağlamış öğrenciler hak kazanır. 

Okuma Bölümü

Öğrencilerden iki okuma metnini okuyarak toplam 20 çoktan seçmeli soruyu yanıtlamaları beklenir. "Okuma" bölümü için toplam 60 dakika ayrılmıştır ve her bir soru 1.5 puan değerindedir. Öğrencilerden verilen sürede soruları cevaplamaları ve optik forma cevaplarını aktarmaları beklenir. Cevapları aktarmak için ek süre tanınmaz. Okuma bölümü çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin soru tipleri ile ilgili daha detaylı bilgi için kurumsal web sitesindeki örnek sınava bakmaları önerilir. Okuma bölümü sınavın yüzde 30’unu oluşturur.

Dinleme Bölümü

KELT’te iki dinleme parçası vardır. İlk dinleme parçası 10-15 dakikalık bir diyalog şeklindedir ve öğrencilerden bu konuşmayı dinlerken eşzamanlı olarak dinleme sorularını yanıtlamaları beklenir. İlk dinleme parçasında 10 soru vardır ve toplam puan ağırlığı 10’dur. İkinci dinleme parçasında öğrencilerden 13-15 dakikalık akademik bir ders kaydını dinleyip not almaları beklenir. Daha sonra öğrencilerden aldıkları notları kullanarak, dinleme sonrası verilen soruları yanıtlamaları istenir. İkinci dinlemede 10 soru vardır ve toplam puan ağırlığı 10’dur. Dinleme bölümü soru tipleri çoktan seçmelidir. Tüm dinleme bölümü için ayrılan süre 35 dakikadır. Cevapları optik forma aktarmak için ek süre tanınmaz. Dinleme bölümü sınavın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. 

Yazma Bölümü

Öğrencilerden dinledikleri akademik ders kaydı ya da okuma bölümündeki metinlerden biriyle ilişkili bir fikri tartıştıkları bir kompozisyon yazmaları beklenir. Yaklaşık 300 kelimelik akademik bir kompozisyonu toplam 60 dakikada yazmaları istenir. Öğrenci kompozisyonları organizasyon, içerik, kelime ve dilbilgisi açılarından değerlendirilmektedir. Kompozisyon/yazılı ifade değerlendirme kriteri kurumsal web sitesinde örnek sınav bölümünde bulunabilir. Yazma bölümü sınavın yüzde 30’unu oluşturmaktadır. 

Konuşma Bölümü

İki sınav görevlisinin hazır bulunduğu salona öğrenciler ikili gruplar halinde alınırlar. "Konuşma" sınavı yaklaşık 15 dakika sürer ve sınav prosedürü gereği öğrencilerin performansları kaydedilir. Öğrenciler ilk oturumun yapıldığı gün yazılı sınava girdikleri derslikteki listelerden "konuşma" sınavlarının yer ve zamanını öğrenirler. Öğrencilerden kendilerine ayrılan randevu saatinden 30 dakika önce belirtilen bekleme odalarında olmaları istenir. Randevu saatleri listeler asıldıktan sonra değiştirilemez. Konuşma sınavı üç kısımdan oluşur. İlk kısımda öğrencilere kendilerini tanıtmalarını için kişisel sorular sorulur. Sınavın ikinci kısmında öğrencilerden akademik bir konuyla ilgili görüşlerini belirtmeleri istenir. Öğrencilere düşünme süresi verilir ve bu süre bitiminde konu hakkında yaklaşık bir dakika konuşmaları beklenir. Son kısımda ise öğrencilerin bir tartışma konusunu kendilerine verilen açıdan değerlendirmeleri ve karşı görüşü paylaşan diğer öğrenciyi ikna etmeye ve fikirlerini çürütmeye çalışmaları istenir. Bu tartışma yaklaşık altı dakika sürebilir. Öğrenci performansları dil bilgisi ve iletişim becerilerini kullanabilme, akıcılık ve içerik zenginliği açılarından değerlendirilmektedir. Sözlü sınav değerlendirme kriteri kurumsal web sitesindeki örnek sınav dosyasında bulunabilir. Konuşma bölümü sınavın yüzde 20’sini oluşturmaktadır.

OKUMA BÖLÜMÜ
%30

Oku​​​ma Parçası 1: ortalama 1100 kelime, 10 soru

Okuma Parçası 2: ortalama 1500 kelime, 10 soru

Toplam Süre: 60 dakika

DİNLEME BÖLÜMÜ
%20

Dinleme Parçası 1 (While Listening): 10 soru, 15 dakika

Dinleme Parçası 2 (Listening Note-taking): 10 soru, ortalama 25 dakika

Toplam Süre: 40 dakika

YAZMA BÖLÜMÜ
%30

Kompozisyon: 60 dakika, 300+ kelime​

Toplam Süre: 60 dakika

KONUŞMA BÖLÜMÜ
%20​

1. Bölüm: Öğretim elemanıyla günlük konuşma (diyalog), ortalama 2 dakika

2. Bölüm: Akademik bir konu ile ilgili 1 dakika konuşma (monolog), ortalama 4 dakika

3. Bölüm: Diğer öğrenciyle tartışma, ortalama 8 dakika

Toplam Süre: Ortalama 15 dakika

NOTLANDIRMA İletişim: prep@kent.edu.tr

Öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı kabul edilmeleri için genel toplamda en az 60 puan almış olmaları beklenir. Toplam puanlar A, B, C ve F harf notları olarak ilan edilir. 100-85 aralığı A harf notuna, 84-70 aralığı B harf notuna, 69-60 aralığı C harf notuna tekabül eder. 60’ın altında puan alan öğrenciler ise F harf notu alır. Sınav sonuçları, öğrencilerin @ogr.kent.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adreslerine mesaj gönderilerek duyurulur.

SINAVA İTİRAZ

Öğrenciler sınav sonuçları açıklandıktan sonraki 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz edecek kişilerin İstanbul Kent Üniversitesi kurumsal web sitesindeki itiraz formunu imzalayarak bölüm sekreterine teslim etmeleri ya da taranmış bir kopyasını ya da fotoğrafını prep@kent.edu.tr adresine göndermeleri gerekir. İtiraz sonuçları iki iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve sonuçlar öğrencilerin okul e-posta adreslerine e posta gönderilerek duyurulur.

KABUL EDİLEN ULUSLARARASI SINAVLAR 

İngilizce bilgisinin yeterli olması nedeniyle İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmak isteyen öğrencilerimiz, okulumuzca sadece belirli dönemlerde verilen İngilizce Yeterlik Sınavı (KELT) dışında üniversitemizce eş değerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarını da sunabilirler. Üniversitemizce belirlenen düzeyde başarılı olduklarını kanıtlayan belgeye sahip öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne konu ile ilgili başvurabilirler. Bu sınavların geçerlilik süreleri iki takvim yılıdır. Başvuruların fakülte derslerinin başlamasından en geç bir ay önce yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Yüksekokul Müdürü: Dr. Öğr. Üyesi Deniz KARACA

Yüksekokul Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Doğan Can VURAL

Yüksekokul Sekreteri: Asena TUNALI

İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörü: Öğr. Gör. Furkan Yiğit TORNACI

Türkçe Hazırlık Programı Koordinatörü: Öğr. Gör. Belgin KOÇ

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN