Kent Üniversitesi

SINAVLAR VE SERTİFİKALAR

SBS= Türkçe Seviye Belirleme Sınavı

TÖMERKENT’in Türkçe kurslarına kayıt olan öğrenciler, dil seviyelerinin belirlenmesi amacıyla Türkçe Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) girerler. SBS dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, ve dinleme becerilerini ölçen bölümlerden oluşur. Bu sınav, öğrencilerin Türkçe düzeyini saptayarak onları seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmek ve İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavı’na (TYS) girmeye hak kazanan öğrencileri belirlemek amaçlarıyla uygulanır. SBS’ye girmeyen tüm adaylar başlangıç seviyesinden (A1) itibaren Türkçe öğrenimlerine başlatılırlar. 

Türkçe Seviye Belirleme Sınavı’nın sonuçları aşağıdaki puan sistemi dikkate alınarak değerlendirilir:

SEVİYE PUAN
A1 (Başlangıç – 1) 0 – 39
A2 (Başlangıç – 2) 40 – 59
B1 (Orta – 1) 60 – 69
B2 (Orta-2) 70 – 79
C1 (İleri – 1) 80 – 89
C2 (İleri – Akademik – 2) 90 - 100

TYS= Türkçe Yeterlilik Sınavı

Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) “okuma”, “dinleme”, “yazma” ve “konuşma” olmak üzere dört ana bölümden oluşur. TYS, akademik yıl başlamadan önce, güz yarıyılı sonunda, bahar yarıyılı sonunda ve yaz dönemi sonunda sınava giriş şartlarını karşılayan öğrencilere uygulanır. “Yazılı” ve “sözlü” olarak iki farklı oturumda gerçekleşir. Okuma, dinleme, yazma,  bölümlerinden oluşan yazılı sınav yaklaşık üç saat sürer.

Yazılı sınav sabah yapılır. Aynı günün öğleden sonrasında ya da ertesi günü ikinci oturum yapılır ve "konuşma" sınavı verilir. "Konuşma" sınavı yaklaşık 15 dakika sürer. Öğrenciler ilk oturumun bitiminde yazılı sınava girdikleri derslikteki listelerden "konuşma" sınavlarının yer ve zamanını öğrenirler. Öğrencilerden kendilerine ayrılan randevu saatinin 30 dakika öncesinde belirtilen bekleme odalarında olmaları istenir. Randevu saatleri listeler ilan edildikten sonra değiştirilmez.

Sınav sonucunda alınan puana göre seviye belirlenir ve seviyeye uygun sertifika TÖMERKENT tarafından hazırlanıp kişiye teslim edilir. 

BECERİ EN YÜKSEK NOT
Dinleme 25
Okuma 25
Konuşma 25
Yazma 25
Toplam 100

STS= Seviye Tamamlama Sınavı

Türkçe kurslarının herhangi bir kurunu bitiren tüm öğrenciler okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçen Seviye Tamamlama Sınavı’na girerler. Sınavda başarılı olanlar bir sonraki kura geçmeye hak kazanırlar; yeterli puanı alamayan öğrenciler ise aynı kuru tekrar etmekle yükümlüdür.

BECERİ EN YÜKSEK NOT EN DÜŞÜK NOT
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Sözlü Anlatım 25 15
Yazılı Anlatım 25 15
Toplam 100 60
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN