Kent Üniversitesi

Ar-Ge Faaliyetleri

Covid-19 Kapsamında Üniversitemiz akademisyenlerince TÜBİTAK’a proje başvuruları yapılmış olup TÜBİTAK tarafından kabul gören projeler aşağıdaki şekildedir.

Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur TEKİN’in yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 120K493 No’lu “İstanbul’da Yaşlı Nüfusun Covıd-19 Deneyiminin Analizi ve Yaşlılar İçin Bir Toplumsal Dayanıklılık Ölçütünün Geliştirilmesi” projesi kabul edilmiştir. 

Önerilen projenin öncelikli amacı, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre henüz atlatmamış olduğumuz COVİD 19 salgınında İstanbul’un yüksek riskli yaş gruplarının toplumsal dayanıklılığının arttırılması için geliştirilecek sosyal hizmetler, sosyal politikalar ve toplumsal dayanışma ağlarına, saha araştırmasından elde edilecek veriye dayalı analiz ve projeksiyonlarla katkı sağlamaktır. Bu kapsamda yapılacak araştırmada farklı toplumsal-ekonomik-kültürelmekânsal-ailesel konumlardaki 65 yaş üstü kadın ve erkeklerin COVİD 19 salgını sürecindeki deneyimlerinin sayısal ve niteliksel veri toplama teknikleri ile ortaya çıkartılarak, dayanıklılığı arttıran ve azaltan unsurların kaba kategorilerin (gelir durumu dayanıklılık ilişkisi gibi) ötesinde ayrıntılı olarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır.  Proje uzun vadede ise, giderek yaşlanan bir kent olan İstanbul’da benzer salgınlar ve diğer afetler karşısında yaşlı nüfusun kentsel toplumsal dayanıklılığının arttırılması için sosyal hizmet yaklaşımları geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

Proje faaliyetleri Prof. Dr. Uğur TEKİN ve araştırmacı ekibinin katkılarıyla başarıyla tamamlanmıştır.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilara Fatoş ÖZER’in TÜBİTAK 120K496 No'lu, "Online Destek Hizmetlerin Covid-19 Nedeniyle Evde Kalan 25-50 Yaş Aralığındaki Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Ve Annelerinin Yaşam Kaliteleri Ve Fiziksel Aktiviteleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”

Online destek hizmetlerin Covid-19 nedeniyle evde kalan  25- 50 yaş aralığındaki zihinsel yetersizliği olan bireylerin ve annelerinin yaşam kaliteleri ve fiziksel aktiviteleri üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.Covid-19 nedeniyle yaşamlarını evde sürdüren ve sosyal çevreleri dar bir alana sıkışmış olan zihinsel engelli bireyler, mevcut becerilerini de kaybetme riski altındadırlar. Sosyal uyaranlar tarafından kısıtlı bir çevre zihinsel yetersizliği olan bireylerin motivasyonlarını düşürebilmekte, günlük yaşam becerilerini yerine getirmede isteksizlik yaratabilmektedir. Projenin araştırma hedefleri; Zihinsel yetersizliği olan bireylerin ve annelerinin yaşam kalitelerini belirlemek; Online destek hizmet modülünün zihinsel engelli yetişkinlerin ve annelerinin yaşam kaliteleri üzerindeki etkisini belirlemek; Online destek hizmet modülünün zihinsel engelli yetişkinlerin ve annelerinin fiziksel aktivite düzeyleri üzerindeki etkisini incelemek; Online destek hizmetlerinin bireyler üzerindeki etkilerini annelerin bakış açısı ile derinlemesine incelemektir.

Proje faaliyetleri Prof. Dr. Dilara Fatoş ÖZER ve araştırmacı ekibinin katkılarıyla başarıyla tamamlanmıştır.

COVİD-19 Pandemi döneminde İstanbul Kent Üniversitesi olarak İSTKA’ya 2 Proje Sahibi Başvurusu +3 Proje Ortaklık şeklinde toplam 5 proje başvurusu yapılmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından çağrıya açılan COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’na,

  • Üniversitemizin başvuru sahipliğinde “Rot ile Uzaktan Eğitim ve Sanal Gerçeklik Uygulaması” proje ismiyle başvuru gerçekleştirilmiştir.
  • Üniversitemizin başvuru sahipliğinde “COVID-19 dan Korunmada Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanları ve Hastalarına Yönelik Kılavuz Eğitim Modülü” proje ismiyle proje başvurusu gerçekleştirilmiştir.
  • T.C. Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın başvuru sahipliği ve İstanbul Kent Üniversitesi ortaklığı ile “Sultanbeyli E-Covid Destek Akademisi” proje ismiyle başvuru gerçekleştirilmiştir.
  • Beyin Derneği Ve Hasta Derneği’nin başvuru sahipliği ve İstanbul Kent Üniversitesi ortaklığı ile “Pandemi Günlerinde Beyin Ve Ruh Sağlığı İçin Yanınızdayız” proje ismiyle başvuru gerçekleştirilmiştir.
  • Yıldız Teknopark’ın başvuru sahipliğinde ve İstanbul Kent Üniversitesi iştirakçiliğinde (sponsorluğunda) “YENİLİKÇİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME PLATFORMU” proje başvuru yapılmış ve proje kabul edilmiştir.

COVİD-19 Pandemi döneminde İstanbul Kent Üniversitesi olarak BAP Komisyonu tarafından desteklenen projeler aşağıdaki gibidir yapılmıştır.

Üniversitemiz pandemi dönemi boyunca akademisyenlerimizin araştırma geliştirme faaliyetlerini teşvik edici mekanizmaları hayata geçirmiş olup, bu dönemde Covid 19 pandemisiyle ilgili 2 adet başvuru BAP Komisyonumuzca desteklenmiştir.

Yürütücülüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Zuhal Bahar’ın yapmış olduğu “Covid-19 Pandemisinin İlkokul Çocuklarında Fiziksel Ve Ruhsal olumsuzluklara Multidisipliner Müdahalesinin Etkisi” başlıklı projesi desteklenmiştir. 

Bu proje ; COVİD-19 pandemisinin ilkokul çocuklarında sebep olduğu fiziksel ve ruhsal olumsuzluklara yapılacak olan multidisipliner müdahalelerin etkisinin belirlenmesi amacıyla yarı deneysel türde planlanmıştır.Araştırmanın evreni İstanbul Kent Üniversitesiyle protokolü olan ve birbirine benzer özellikler gösteren 2 ayrı ilkokulda okuyan tüm çocuklar olup, araştırmaya katılmayı kabul edenler araştırma kapsamına alınacaktır ve örnekleme gidilmeyecektir. Girişimler öğrencilerin okudukları sınıf düzeylerine göre 1 ve 2. Sınıflar birlikte , 3 ve 4. Sınıflar birlikte olacak şekilde düzeylerine uygun planlanacaktır. A ilkokulunda okuyan öğrenciler deney, B ilkokulunda okuyan öğrenciler kontrol grubu olarak ele alınacaktır. Deney grubuna haftada bir kez 45 dakika olmak üzere, 12 hafta süresince  web destekli uyku alışkanlığı, kaygı yönetimi, ekran bağımlılığı, beslenme eğitimleri ve fiziksel aktivitelerden oluşan multidisipliner girişimler yapılacak ve yine web üzerinden 30 dakikalık ailelerin sorularını yanıtlamak ne istediğimizi konuşacağımız soru- cevap oturumları haftada bir yapılacaktır. Etik açıdan araştırma tamamlanınca kontrol grubuna mültidisipliner girişim materyelleri verilecektir.

Yürütücülüğünü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Doç. Dr. A. Nilhan Atsü’nün yapmış olduğu “Klasik Cerrahi Maske Kullanan “Maskne“Olgularında  Malassezia Varlığının Seboreik Dermatitli Olgular ve Sağlıklı Kontroller ile Karşılaştırılması” başlıklı projesi desteklenmiştir. 

Covid-19 pandemisi ile birlikte, dış ortamlarada bulunan insanlar için maske kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Covid-19 pandemisinin bitme süresi öngörülememektedir ve buna bağlı olarak maske ile yaşam güncel bir hale gelmiştir. Maske kullanımının artmasına bağlı mekanik akne olarak tanımlanan “Maskne” kliniği ile daha sık olarak karşılaşılmaktadır. Maskne kliniğine güncel yaklaşımlarda antibakteriyel içeren mekanik temizlyiciler, nemlendiriciler iel birlikte, maskenin kullanım yöntemlerinde değişiklikler ve farklı yapıya sahip maskeler de tedavi amaçlı önerilmektedir. Maske yapılarında kimyasal bileşiklerin emdirildiği tekstil ürünler biyosidal etkilerinden dolayı yaygın olarak kullanılma kapasitesine bağlıdır. Tekstil olarak nanoteknolojik yapıda çok farklı ürünler hazırlanmaktadır ve ticari amaca yönelik olarak piyasaya sürülmektedir. Bu maskelerin ortak amacı maskne lezyonlarının oluşturduğu inflamatuvar yanıtı azaltmaktır.  Sunulan çalışmanın amacı; nanoteknolojik yapıya sahip, ülkemizde kullanıma sulan ve halk tarafından ticari olarak alınabilecek belirli bir maskenin, akne patogenezinde önemli rolü olan Malassezia kolonizasyonuna etkisinin araştırılmasıdır.

Ayrıca pandemi döneminde Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Sağlık Kuruluşlarında Covid 19 Sürecinde Orta Ve Uzun Vadede Yönetimi” başlık panel düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN