Kent Üniversitesi

Pandemi Komisyonları

İstanbul Kent Üniversitesi

Sağlık ve Pandemi Bilgilendirme Komisyonu

Görev Yetki ve Sorumlulukları

  • Üniversitemizde Eğitim-öğretim faaliyetleri süresince görev yapacak olan Sağlık ve Pandemi Bilgilendirme Komisyonu oluşturulmuştur. 
  • Üniversite yerleşkesi içerisinde pozitif olgu saptanması durumunda ilgili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesi, olgunun izolasyon sürecinin takip edilmesi, varsa temaslıların ve yakın temaslıların da tespit edilerek ilgili sağlık birimlerine bildirilerek izolasyon süreçlerinin takibinin yapılmasını sağlamaktır.
  • Eğitim-öğretim yılı içinde her Fakülte ve/veya Akademik birim yöneticileri tarafından öğrencilere yönelik zorunlu Covid-19 önlemleri bilgilendirme toplantısı düzenlenerek öğrencilerin kısıtlamalara uyum sağlaması kolaylaştırılaştırmak.

Seyreltilmiş yüz yüze eğitim uygulamaları süresince kampüs içerisinde  ve tüm eğitim alanlarında alınacak  önlemler kapsamında;

  • Üniversite kampüsüne girişlerin pandemi önlemleri kapsamında kontrol altına alınmasını sağlamak. 
  • Aşısız olan ya da tek aşılı olan öğrencilerin hızla tespit edilerek aşılarının tamamlanması için İşyeri Hekimi tarafından kılavuzluk edilmesini sağlamak.
  • Zorunlu nedenlerle aşı olamayan öğrenciler tespit edilerek düzenli test programlarına alınmasını sağlamak.
  • Kampüs içerisinde öğrencilerin sürekli ve düzenli maske kullanmalarını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla kampüs içine ve tüm eğitim alanlarına konulan farkındalık posterleri ve broşürlerle zenginleştirilmesini sağlamak.

YÖK Tarafından yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” kapsamında alanda yapılan uygulamalar hakkında ilgili birimlere önerilerde bulunmak.

Sağlık ve Pandemi Bilgilendirme Komisyonu  
Prof. Dr. A. Tuğrul Biren Başkan / Rektör Yardımcısı
Tülay Koşucu Üye / Genel Sekreter
Prof. Dr. Güliz Erdem Üye / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Eren Üye / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ceyda Serin Üye / Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü
Melike Müftü Üye / İnsan Kaynakları Direkterü
Mustafa Keser Üye / İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Demek Sökün Üye / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Banu Gökçe Ünlü Üye / Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü
Elif Aktuğ Raportör

 

 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN