Kent Üniversitesi

Sağlık Hizmet Sunumu

(Pandemi hastanesi olup olmama durumuna göre, COVID-19 vaka kabulü, toplam hasta poliklinik, yatan, ybü sayısı, iyileşen hasta sayısı)

Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi olmadığından COVID-19 vaka kabulü ve sağlık hizmet sunumu bulunmamaktadır.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN