Kent Üniversitesi

ÇOCUK GELİŞİMİ

Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı (Tezli): Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı, sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek uzmanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Programda aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, araştırma ve uygulama projelerinde görev alabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı Çocuk Gelişimi Uzmanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN