Kent Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Hk.

Sağlık Yönetimi yüksek lisans programının temel amacı, sağlık bilimleri, idari bilimler ve yönetim bilimleri lisans programlarından mezun olan yetkin öğrencileri, ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca, Sağlık Yönetimi alanında kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip, karşılaştırmalı sağlık yönetimi disiplinine hâkim yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirerek, onları iş hayatının her kademesine hazır hale getirmektir.


Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı


Sağlık Yönetimi tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri en az iki en fazla dört yarıyılda toplam 21 kredilik 7 adet dersi, ve seminer dersini başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrencilerin üçüncü ve dördüncü yarıyılda yüksek lisans tezlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programlarında tez dönemine geçebilmek için öğrencinin 4 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olması gerekmektedir. Programı tamamlamak için minimum süre 4 yarıyıl maksimum süre 6 yarıyıldır.


Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Sağlık Yönetimi tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 30 kredilik 10 adet dersi ve bitirme projelerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Programın minimum süresi 2 yarıyıl maksimum süresi 3 yarıyıldır.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN