Kent Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Hk.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programının temel amacı öğrencilerine; işverenleri ve işletmelerde çalışanlardan sorumlu personeli, iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek her türlü etkeni tespit etmek, gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, işin çalışanlara uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarını iyileştirmek, çalışma ortamında tehlikeli olan işlemleri, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma koşulları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, işyeri acil durum planlarını oluşturmak gibi yükümlülükler ve ilgili yasal mevzuatta belirtilen konuları içeren dersler vermek suretiyle piyasaya nitelikli eleman yetiştirmektir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı


İş Sağlığı ve Güvenliği tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 30 kredilik 10 adet dersi ve bitirme projelerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Programın minimum süresi 2 yarıyıl maksimum süresi 3 yarıyıldır.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN