Kent Üniversitesi

Klinik Psikoloji

Klinik psikoloji yüksek lisans programı teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Klinik Psikoloji yüksek lisans programının temel amacı öğrencileri, ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Bu programdan mezun olacaklar öğrencilerimiz meslek etiği, psikoterapi ve klinik görüşme teknikleri, test uygulamaları ve yorumlamaları, yöntem bilim açısından sağlam nitelikli uzmanlar olarak yetiştirilmektedir. 

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri en az iki en fazla dört yarıyılda toplam 21 kredilik 7 adet dersi, ve seminer dersini başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrencilerin üçüncü ve dördüncü yarıyılda yüksek lisans tezlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programlarında tez dönemine geçebilmek için öğrencinin 4 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olması gerekmektedir. Programı tamamlamak için minimum süre 4 yarıyıl maksimum süre 6 yarıyıldır. 

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 30 kredilik 10 adet dersi ve bitirme projelerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Programın minimum süresi 2 yarıyıl maksimum süresi 3 yarıyıldır.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN