Kent Üniversitesi

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Üniversitemizde öğrenci kulübü kurabilmeniz için, en az 10 kurucu üyenizin olması gerekir.

Bir kulübün yönetim kurulunda yer alan öğrenci başka bir kulübün yönetim kurulunda yer alamaz ama kulübe üye olabilir ve etkinliklerde yer alabilir.

Üniversitemizde öğretim elemanı, sadece 1 öğrenci kulübünün danışmanı olabilir.

Üniversitemize kayıtlı tüm öğrenciler üye olabilir.

Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğünden bilgi alabilirsiniz.

Kulüp Yönetim Kurulu tarafından planlanan etkinlik Kulüp Danışman onay alındıktan sonra kulüp başkanı tarafından kulupetkinlik@kent.edu.tr adresinden etkinlik tarihinden en az 15 gün önce etkinlik başvuru formu doldurularak başvuru yapılır.

Etkinlik için sadece başvuru yapmak yeterli değildir. Başvurunun görüşülmesi ve karara bağlanması gerekir. Karar olumlu olursa etkinlik faaliyetine başlanabilir. Tüm süreçler; Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Etkinlikte kullanılacak görseller, Üniversitemiz Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler direktörlüğü tarafından düzenlenir. Onaylanan afişler Sağlık Kültür ve Spor direktörlüğü tarafından kulübe yönlendirilir ve İlgili Birimlerce uygun görülen yerlerde ilan edilir. Kulüpler kendi içlerinde de dilerlerse görsel tasarımı yapabilirler. Tasarlanan görsellerin Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü ile Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörlüğünün onayına sunulması gerekir.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN