Kent Üniversitesi

ERASMUS

Avrupa Komisyonu merkezli, ülke Ulusal Ajansları tarafından yürütülen; Avrupa Birliği (AB) üye ve aday üye ülkeleri ile, AB dışı Program ve Partner ülkelerini kapsayan; katılımcılarının “Öğrenci Öğrenim Hareketliliği”, “Öğrenci Staj Hareketliliği”, “Personel Ders Verme Hareketliliği” ve “Personel Eğitim Alma Hareketliliği” gibi farklı “Hareketliliklere”; yani söz konusu ülkelerde eğitim, öğrenim/öğretim ve staj faaliyetlerine katılmasına olanak sağlayan, uluslararası Programın genel adıdır. 

Erasmus+ Programının içeriğinde; yukarıda betimlenmiş olan, Yükseköğretimde Bireylerin Hareketliliği (KA103), ve Gençlik Değişimleri (KA105) gibi çok çeşitli ve bol imkanlı projeler bulunmaktadır.

Erasmus+ Programı aynı zamanda; üniversiteler arası Stratejik Ortaklıklar ve hem Üniversiteler arası - hem Gençlik Alanında Kapasite Artırma Çalışmaları (KA2) gibi; uluslararası akademik gelişim, bilimsel inovasyon, uluslararasılaşma, genç katılımcılara ve gençlik çalışanlarına katkı ve kültür alışverişi gibi birçok çıktı odaklı projelere de olanak sağlamaktadır. 

Detaylı bilgi için; https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations_en

KA103 Yükseköğretimde Bireylerin Hareketliliği faaliyetlerinin (Öğrenci-Öğrenim ve Staj hareketlilikleri, Personel-Ders Verme ve Eğitim Alma hareketlilikleri) yürütülmesi ve hibelendirilmesi için geçerli olan ülkelere PROGRAM ÜLKELERİ denir ve güncel listesi aşağıdaki gibidir:

(AB ÜYE)

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden.

(AB ÜYE OLMAYAN)

North Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway, Serbia, Turkey.

Kaynak: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_en 

Lisans öğrencilerimizin; bölümlerine dair Erasmus+ KA103 anlaşmamız olan Program Ülkesi Üniversitelerinden birinde; 4 senelik lisans eğitimlerinin, bir dönemini gerçekleştirmesine olanak sağlayan “hareketlilik” türü- faaliyettir. Faaliyet öncesi “Öğrenim Anlaşması” belgesi ile belirlenen ve karşı kurumdan alınan dersler; dönem sonunda, karşı kurumdan alınan not karşılığı ve orjinal ders kodu ile eve dönüşünüzde tanınır ve Transkriptinize eklenir; not ortalamanızı etkiler.

Sözkonusu hareketlilik; fiziki (olağan), sanal (çevrimiçi) veya karma (fiziki + sanal) olarak gerçekleştirilebilir.

Detaylı bilgi için:

https://www.kent.edu.tr/sunumlar-and-egitimler-001489

https://www.kent.edu.tr/ogrenci-ogrenim-hareketliligi-yol-haritasi-001497

Üniversitemizin Erasmus+ KA103 öğrenim hareketliliği anlaşmaları, “Lisans” bölümleri için yapılmakta olup; bu nedenle, üniverstemizde aktif olarak eğitim öğretim gören tam zamanlı lisans öğrencilerimize açıktır. Bununla beraber, linsans öğrencilerimizin öğrenim hareketliliğine katılabilmeleri için gerekli bazı asgari şartlar vardır.

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketlilikleri; Üniversitemizin Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından kurum içi “İlan” açılması, öğrenciler tarafından ilgili ilan’a başvuru yapılması ve yapılmış olan başvuruların Üniversitemizin Erasmus Seçim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi şeklinde yürütülür. “Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için asgari katılım şartları” ibaresinden kasıt aslında; bahsi geçen kurum içi ilanlara öğrenciler tarafından yapılan başvuruların kabul edilmesi için gerekli asgari şartları belirtmektedir. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği; kurum içi seçimlerine başvuruların kabulü için asgari şartlar şu şekildedir:

- Kurumumuzda aktif olarak eğitim öğrenim gören tam zamanlı Lisans öğrencisi olunması,

- Bölümüne dair KA103 anlaşması olması (Bilgi için: https://www.kent.edu.tr/guncel-anlasmalar-001485 ),

- İlgili ilanda bölümüne dair kontenjan açılmış olması,

- Öğrencinin; En az bir dönem yükseköğrenim görmüş olması (Genel Not ortalamasının oluşmuş olması için)

- Öğrencinin; Kümülatif Genel Not Ortalamasının, en az 2.20/4.00 olması;

Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerimizin; bölümlerine dair anlaşma olması şartı olmaksızın; kendi yapacakları araştırmalar ile, bölümlerine dair öğrenim çıktılarına uyumlu faaliyetler yürüten Program Ülkesi üniversiteleri veya işletmelerinde; Üniversitemizin Erasmus+ Programı Görevlendirme ve Uygulama Yönergesi’nde belirtildiği gibi, en az 2 ay ve en çok 3 ay, staj yapmalarına imkan sağlayan faaliyet türüdür. Zorunlu Staj faaliyetleri için; faaliyet öncesi “Staj Anlaşması” belgesi ile belirlenen ve karşı kurumdan alınan dersler; dönem sonunda, karşı kurumdan alınan not karşılığı ve orjinal ders kodu ile eve dönüşünüzde tanınır ve Transkriptinize eklenir; not ortalamanızı etkiler.

Sözkonusu hareketlilik; fiziki (olağan), sanal (çevrimiçi) veya karma (fiziki + sanal) olarak gerçekleştirilebilir.

Detaylı bilgi için:

https://www.kent.edu.tr/sunumlar-and-egitimler-001489

https://www.kent.edu.tr/ogrenci-staj-hareketliligi-yol-haritasi-001498

Üniversitemizde aktif olarak ve tam zamanlı olarak eğitim öğretim gören tüm öğrencilerimiz katılabilir. Bununla beraber, öğrencilerimizin staj hareketliliğine katılabilmeleri için gerekli bazı asgari şartlar vardır.

Erasmus+ öğrenci staj hareketlilikleri; Üniversitemizin Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından kurum içi “İlan” açılması, öğrenciler tarafından ilan’a başvuru yapılması ve yapılmış olan başvuruların Üniversitemiz Erasmus Seçim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi şeklinde yürütülür. “Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği için asgari katılım şartları” ibaresinden kasıt aslında; bahsi geçen kurum içi ilanlara öğrenciler tarafından yapılan başvuruların kabul edilmesi için gerekli asgari şartları belirtmektedir. Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği; kurum içi seçimlerine başvuruların kabulü için asgari şartlar şu şekildedir:

- Kurumumuzda aktif olarak eğitim öğrenim gören tam zamanlı öğrenci olunması,

- Bölümüne dair bir Program Ülkesi üniversitesi ya da işletmesinden “Kabul Mektubu” almış olması, veya

- İlgili ilanda bölümüne dair staj kontenjanı açılmış olması (Öğrenim anlaşmamız olan bazı kurumlar ile, staj anlaşmamız da mevcuttur. Bilgi için: https://www.kent.edu.tr/guncel-anlasmalar-001485 ),

- Öğrencinin; En az bir dönem yükseköğrenim görmüş olması (Genel Not ortalamasının oluşmuş olması için)

- Öğrencinin; Kümülatif Genel Not Ortalamasının,Önlisans ve Lisans için en az 2.20/4.00 olması, Yüksek Lisans içinse en az 2.50/4.00 olması;

Erasmus+ “Öğrenci Öğrenim Hareketliliği” ve “Öğrenci Staj Hareketliliği” kurum içi seçimleri; Üniversitemizin Erasmus Seçim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından; Türkiye Ulusal Ajansı Uygulama El Kitabı’nda belirtilmiş olan seçim kriterlerine göre yapılır. İlgili seçim kriterleri aşağıdaki gibidir ve her ilanda, öğrencilerin bilgisi için eksiksiz olarak belirtilir:

***Başvuru değerlendirmeleri; %50 Kümülatif Genel Not Ortalaması Puanı ve %50 İngilizce Sınav Sonucu Puanı toplanarak oluşturulan, seçim değerlendirme puanı göz önüne alınarak yapılacaktır. %50 Kümülatif Genel Not Ortalaması Puanı ve %50 İngilizce Sınav Sonucu Puanı toplamına ek olarak; Türkiye Ulusal Ajansı Uygulama El Kitabı kuralları çerçevesinde, aşağıdaki değerlendirme ve seçim kriterleri uygulanacaktır:

1-Değerlendirme sürecinde, şehit ve gazi çocuklarına +15 puan verilir.

2-Değerlendirme sürecinde, engelli öğrencilere –engelliliğin belgelenmesi kaydıyla- +10 puan verilir.

3-Değerlendirme sürecinde, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan

4-Değerlendirme sürecinde, daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin, akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken; daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapmaksızın), 10’ar puan azaltma uygulanır.

5-Değerlendirme sürecinde, vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda, -10 puan kırılır.

6-Değerlendirme sürecinde; hareketliliğe seçildiği halde, süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmayan öğrenciden, bir sonraki başvurusunda -10 puan kırılır.

7-Değerlendirme sürecinde; iki hareketlilik türüne birden aynı anda başvuru yapan öğrencinin, tercih ettiği hareketlilik türünden, -10 puan kırılır.

8-Değerlendirme sürecinde, hareketliliğe seçilen öğrenciler için; yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama durumunda, öğrencinin Erasmus’a tekrar başvuru yapması durumunda, -5 puan kırılır.

9-Değerlendirme sürecinde, başvuru yapıp, İngilizce Seviye Tespit Dil Sınavına mazeretsiz girmeyen öğrenciden, Erasmus’a tekrar başvuru yapması durumunda, -5 puan kırılır.

10-Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğretim öğrenci/staj hareketliliği dışındaki faaliyetler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Evet, öğrencilerin İngilizce sınavına girmeleri zorunludur. İngilizce sınavı’na girmeyen öğrencinin başvurusu, seçimlerde değerlendirilmez. İlanda belirtilmiş ise; sözkonusu İngilizce Sınavı’nın mazeret sınavı yapılmayabilir. Değerlendirme sürecinde; başvuru yapıp, İngilizce Seviye Tespit Dil Sınavına mazeretsiz girmeyen öğrenciden ayrıca, Erasmus Programı’na tekrar başvuru yapması durumunda, -5 puan kırılır. Bunun yanı sıra; Öğrencinin, kurum içi herhangi bir hareketlilik türü başvurusu için girmiş olduğu İngilizce Sınavı puanının, tüm hareketlilik çeşitleri için, 3 sene geçerliliği vardır. Geçerliliği olan İngilizce puanına sahip öğrenciler, Ofisimize konu ile ilgili dilekçe sunarak, dilerler ise sınava tekrar girmeyebilirler.

Evet. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj Hareketliliği için; açılmış olan ilgili ilanda belirtilen şekilde; bireysel hibe desteği mevcuttur. Bireysel hibe destekleri, ülke gruplarına göre, Ulusal Ajans Uygulama El Kitabı’nda belirtilir ve Koordinatörlüğümüz tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantıları ve açıklayıcı sunumlarda, güncel meblalar öğrencilerimize bildirilir.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Sanal (çevrimiçi) ve karma [fiziksel(olağan) + sanal(çevrimiçi)] hareketlilik türlerinin hibelendirme yöntemlerinin, kendilerine has özellikleri vardır. Sanal ve karma Hareketlilik türlerinin hibe yönetimi için https://www.kent.edu.tr/sunumlar-and-egitimler-001489 linkinden ulaşabileceğiniz Öğrenci Sanal Hareketlilik Bilgilendirme ve Covid-19 Sıkça Sorulan Sorular sunumlarını inceleyebilir ve/veya erasmus@kent.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Öğrenim hareketliliğine katılacak öğrenci, gideceği okula öğrenim ücreti ve/veya harcı ödemez. Bununla birlikte, İstanbul Kent Üniversitesi’ne olağan mali sorumlulukları devam eder. Staj hareketliliğine katılacak öğrenci de gideceği okula veya işletmeye staj ücreti ve/veya harcı ödemez. Bununla birlikte, İstanbul Kent Üniversitesi’ne olağan mali sorumlulukları devam eder.

Öğrenim ve Staj Hareketliliğinde (ve Erasmus+ Programına dair diğer tüm hareketlilik çeşitlerinde); 

Olağan bireysel destek hibesine ek olarak sunulan; engelli katılımcılar için (sözkonusu engelin belgelenmesi şartı ile) “ÖZEL İHTİYAÇ HİBESİ” bulunmaktadır.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’ne özel olarak ayrıca; ekonomik açıdan imkanları kısıtlı katılımcılar için (yine belgelenmek şartı ile) “İLAVE HİBE” desteği de bulunmaktadır.

Özel ihtiyaç hibesi ve ilave hibe desteği için, olağan bireysel destek hibesi sözleşmesine ek sözleşmeler imzalanır. İlgili hibe başvuruları ve sözleşme imza süreçlerine dair tüm detaylar Koordinatörlüğümüz tarafından yürütülür, katılımcılara destek sağlanır. “Özel destek hibesi” ve “İlave hibe” destekleri ile ilgili her türlü sorunuz ve bilgi alma ihtiyacınız için, lütfen erasmus@kent.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Evet. Bölümünüzle ilgili, sözkonusu başvuru ilanında belirtilmiş yeterli kontenjan olması ve (Staj hareketliliği için veya) seçim puanınızın hareketliliğe katılmanıza elvermesi durumunda, hareketliliğe hibesiz olarak da katılabilirsiniz.

Covid-19 pandemisinin Erasmus+ Programı ve Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği’ne etkileri ile ilgili olarak https://www.kent.edu.tr/sunumlar-and-egitimler-001489 linkinden erişebileceğiniz Covid-19 Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular bilgilendirme sunumunu okumanız faydalı olacaktır. Sorularınız için ayrıca erasmus@kent.edu.tr adresi üzerinden bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

KA103 Yükseköğretimde bireylerin hareketliliği projesi kapsamındaki Personel Hareketliliği; Personel Ders Verme Hareketliliği (Akademik Personel için) ve Personel Eğitim Alma Hareketliliği (İdari Personel için) olmak üzere ikiye ayrılır.

Akademik ve İdari personelimiz, KA103 ikili anlaşması sağlamış olduğumuz yurtdışı üniversitelerde, (anlaşma şartlarına göre değişiklik gösterebilen; fakat herkes için adil olması adına belirlediğimiz) seyahat hariç en az iki gün, en fazla bir hafta süresince; ders vermesine (akademik personel için) ve eğitim almasına (idari personel için) olanak sağlayan faaliyetlerdir.

Sözkonusu hareketlilikler; fiziki (olağan), sanal (çevrimiçi) veya karma (fiziki + sanal) olarak gerçekleştirilebilir.

Detaylı bilgi için:

https://www.kent.edu.tr/sunumlar-and-egitimler-001489

https://www.kent.edu.tr/personel-hareketliligi-yol-haritasi-001499

Personel Ders Verme Hareketliliği kurum içi seçimlerine; fiilen Üniversitemizde çalışan tüm kadrolu ve sözleşmeli akademik personelimiz katılabilir. Personel Eğitim Alma Hareketliliği kurum içi seçimlerine; fiilen Üniversitemizde çalışan tüm kadrolu ve sözleşmeli personelimiz katılabilir.

Erasmus+ “Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği” kurum içi seçimleri; Üniversitemizin Erasmus Seçim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından; Türkiye Ulusal Ajansı Uygulama El Kitabı’nda belirtilmiş olan seçim kriterlerine göre belirlenmiş olan ve Üniversitemizin Erasmus+ Görevlendirme ve Uygulama Yönergesince belirtilen ölçütlere göre yapılır. İlgili seçim kriterleri aşağıdaki gibidir ve her ilanda, personelin bilgisi için eksiksiz olarak belirtilir:

Erasmus+ Akademisyen Ders Verme Hareketliliği kurum içi seçimlerinde kullanılacak ölçütler, Türkiye Ulusal Ajansı Uygulama  El Kitabı (UEK) referans alınarak hazırlanmış olup, aşağıdaki gibidir;

1. Taban başlangıç puanı, her akademik personel için yüz üzerinden 40 olacaktır.

2. CEFR standardına (Avrupa Ortak Dil Referansı Çerçevesi) göre: Sunduğu her bir, süresi dolmamış yabancı dil belgesi için; B1 ve B2 seviyeleri yabancı dil belgesi sunan personel +10 puan; C1 ve C2 seviyeleri yabancı dil belgesi sunan personel +15 puan alarak; yabancı dil bilgisi önceliklendirilir.

3. Daha önce Erasmus Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmak, seçimde +10 puan ile önceliklendirilir.

4. Üniversitemizde çalışma süresinin yılını doldurmuş olması; doldurulmuş her bir yıl için +5 puan ile önceliklendirilir.

5. Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri ve Erasmus+ Akademik Danışmanı seçimde +5 puan ile önceliklendirilir.

6. Engelli personel +10 puan ile önceliklendirilir.

7. Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel +15 puan ile önceliklendirilir.

8. Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurular +5 puan ile

9. Erasmus+ K103 veya K107 ortaklık anlaşması imzalanmasını sağlamış olmak; her anlaşma için +10 puan ile önceliklendirilir.

Erasmus+ İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği kurum içi seçimlerinde kullanılacak ölçütler, Türkiye Ulusal Ajansı Uygulama El Kitabı (UEK) referans alınarak hazırlanmış olup, aşağıdaki gibidir;

1. Taban başlangıç puanı, her idari personel için yüz üzerinden 40 olacaktır.

2. CEFR standardına (Avrupa Ortak Dil Referansı Çerçevesi) göre: Sunduğu her bir, süresi dolmamış yabancı dil belgesi için; B1 ve B2 seviyeleri yabancı dil belgesi sunan personel +10 puan; C1 ve C2 seviyeleri yabancı dil belgesi sunan personel +15 puan alarak; yabancı dil bilgisi önceliklendirilir.

3. Daha önce Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmak, seçimde +10 puan ile önceliklendirilir.

4. Üniversitemizde çalışma süresinin yılını doldurmuş olması, doldurulmuş her yıl için +5 puan ile önceliklendirilir.

5. Erasmus+ ve Yurtdışı Programlar Koordinatörlüğü ve Uluslararası Ofis çalışanları seçimde +5 puan ile

6. Engelli personel +10 puan ile önceliklendirilir.

7. Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel +15 puan ile önceliklendirilir.

8. Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurular +5 puan ile

9. Erasmus+ K103 veya K107 ortaklık anlaşması imzalanmasını sağlamış olmak; her anlaşma için +10 puan ile önceliklendirilir.

10. Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel +5 puan ile

Evet. Personel hareketliliği hibeleri; günlük hibe ve seyahat giderleri olmak üzere 2 kalem olarak hesaplanır. Detaylı bilgi için https://www.kent.edu.tr/sunumlar-and-egitimler-001489 linki üzerinden ulaşabileceğiniz personel bilgilendirme sunumunu inceleyebilir veya erasmus@kent.edu.tr adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Sanal (çevrimiçi) ve karma [fiziksel(olağan) + sanal(çevrimiçi)] hareketlilik türlerinin hibelendirme yöntemlerinin, kendilerine has özellikleri vardır. Sanal ve karma Hareketlilik türlerinin hibe yönetimi için https://www.kent.edu.tr/sunumlar-and-egitimler-001489 linkinden ulaşabileceğiniz Personel Sanal Hareketlilik Bilgilendirme ve Covid-19 Sıkça Sorulan Sorular sunumlarını inceleyebilir ve/veya erasmus@kent.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Personel Hareketliliğinde ve Erasmus+ Programına dair diğer tüm hareketlilik çeşitlerinde;

Olağan günlük hibe ve seyahat giderleri ödemesine ek olarak sunulan; engelli katılımcılar için (sözkonusu engelin belgelenmesi şartı ile) “ÖZEL İHTİYAÇ HİBESİ” desteği bulunmaktadır.

Özel ihtiyaç hibesi desteği için, olağan bireysel destek hibesi sözleşmesine ek sözleşmeler imzalanır. İlgili hibe başvuruları ve sözleşme imza süreçlerine dair tüm detaylar Koordinatörlüğümüz tarafından yürütülür ve katılımcılara destek sağlanır. “Özel ihtiyaç hibesi” desteği ile ilgili her türlü sorunuz ve bilgi alma ihtiyacınız için, lütfen erasmus@kent.edu.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Evet. Personelin hareketliliğe, kontenjan dahilinde, hibesiz olarak katılması mümkündür.

Covid-19 pandemisinin Erasmus+ Programı ve Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği’ne etkileri ile ilgili olarak https://www.kent.edu.tr/sunumlar-and-egitimler-001489 linkinden erişebileceğiniz Covid-19 Sıkça Sorulan Sorular bilgilendirme sunumunu okumanız faydalı olacaktır. Sorularınız için ayrıca erasmus@kent.edu.tr adresi üzernden bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Evet. Kent Evde İngilizce isimli A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinden oluşan; uzaktan eğitim İngilizce destek projemiz hayata geçti. İlgili video, sunum ve egzersizlere https://kentevdeakademi.kent.edu.tr/ingilizce.html linkinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca; tüm öğrenci ve personelimize açık olan; çevrimiçi sekronize - ücretsiz İngilizce dersleri Programımız; Kentlilere İngilizce; Üniversitemizin İngilizce Hazırlık Programı yöneticiliği ve yürütücülüğünde, hayata geçmiştir. Program; A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinden oluşmakta olup; devam sağlayan öğrenci ve personeli; A1 başlangıç seviyesinden; B2 düzeyi İngilizce yeterliliğine taşımayı amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.kent.edu.tr/dil-politikasi-001407 ve erasmus@kent.edu.tr

Üniversitemizin Erasmus+ web-sekmesinin; “ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI” linkinden ulaşabileceğiniz; Hindistan Noida International University, ABD Central Washington University, ABD University of North Carolina Wilmington ve Rusya Southern Federal University gibi saygıdeğer yurtdışı üniversiteler ile imzalamış olduğumuz; Erasmus+ Programı dışında kalan; “Uluslararası Akademik İş Birliği Ortaklıkları” anlaşmaları; sözkonusu Üniversiteler ile kurumumuzun birbirini tanıdığı ve karşılıklı fayda sağlayabilecek ortak proje ve değişim programlarında birlikte çalışacağını belirten; kurum bazlı genel akademik iş biriği anlaşmalarıdır. Anlaşmaların kısa ve orta vadede detaylandırılması ve ortak akademik projeler ile akademik değişim programları üretilmesi hedeflenmektedir.

Koordinatörlüğümüz Erasmus+ Programı ve diğer Uluslararası Akademik İş Birliği Ortaklıkları’na dair tüm güncel bilgilendirme ve duyuruları; öğrenci ve personelimizin @kent.edu.tr uzantılı kurumsal epostalarına, toplu e-posta bildirimi şeklinde yapmaktadır. Kurumsal epostanızı düzenli olarak takip etmeniz ve mümkün ise akıllı telefonunuzdaki e-posta hesaplarınız arasına eklemeniz faydalı olacaktır.

Güncel bilgi ve duyurular için ayrıca https://www.kent.edu.tr/duyurular-001411 linkimizi takip edebilirsiniz.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN