Kent Üniversitesi

Sıkça Sorulan Sorular

* Aşağıda belirtilenler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sadece bilgi amaçlı sunulmuş olup, sonradan değişiklik gösterebilir. İhtilaf halinde ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön lisans Programına kayıtlı öğrenciler, önlisans derecesine sahip olarak mezun olurlar.

Gerek yatay geçiş yapan gerekse de daha önceki öğreniminde aldığı derslerden muaf olmak isteyen öğrencilerin resmi transkriptleri (not çizelgeleri) ve muafiyet taleplerini içerir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. MYO Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda muaf olunabilecek dersler karara bağlanmaktadır. 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Programının öğrenim dili Türkçedir ancak öğrencilerin birinci ve ikinci yarıyılda İngilizce-I ve İngilizce-II derslerini almaları zorunludur.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Programının hedefleri ve istihdam alanları hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.

Derslerin çoğunluğu yüz yüzedir, ancak bazı dersler çevrimiçi (online) olarak verilebilmektedir. 

Evet vardır ve bu zorunluluk çevrimiçi (online) olarak yapılan dersler için de geçerlidir. Ancak bu zorunluluğun öğrencinin notuna ne şekilde etki edeceği dersi veren öğretim elemanının takdirindedir.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Programında;  Mesleki Anatomi ve Fizyoloji, Saç Şekillendirme ve uygulamaları, El Ayak ve Tırnak Bakımı, Kozmetik Ürünler Bilgisi, Hijyen, İlk ve Acil Yardım, Saç Kesim Teknik ve Uygulamaları, Cilt Bakım Uygulamaları 1, Vücut Bakım Uygulamaları 1, İş Sağlığı ve Güvenliği, Estetik ve Güzellik Algısı, Cilt Bakım Uygulamaları 2, Vücut Bakım Uygulamaları 2, Saç Renklendirme ve uygulamaları, Temel Makyaj, Masaj Teknikleri, Refleksoloji, İşletme Yönetimi, Kalıcı Makyaj, İmaj ve Sitil Danışmanlığı, Epilasyon-Depilasyon, Saç Şekillendirmede İleri uygulamalar gibi zorunlu dersler bulunmaktadır. 

Evet. Öğrencilerin mevcut müfredata göre 3. Yarıyılda stajlarını yapmaları zorunludur.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Programında alan içi, alan dışı ve üniversite seçmeli dersler olmak üzere öğrencilerin yararlanabileceği birçok seçmeli ders mevcuttur. Üniversite Yaşamı, Kariyer Gelişimi, Mitoloji, Nöropazarlama, Girişimcilik ve Yeni Nesil İş Modelleri, Medya ve İletişim Teknolojileri, Nefesle Gelen Sağlık ve Güzellik gibi dersler bu derslerden bazılarıdır. Seçmeli derslerle öğrenciler gerek öğrenim gördükleri programla ilgili çeşitli alanları tanıyarak, bu alanlara yönelebilirken, program dışı alanlarla ilgili olarak da kazanımlar elde ederler.

Her bir ders için bir ara sınav ve bir final sınavı olmak üzere iki sınav yapılır. Bazı derslerde ara sınav yerine geçen farklı değerlendirme yöntemleri de kullanılabilmektedir. Ara sınavın %40'ı, final sınavının ise %60'ı başarı notunu etkilemektedir. Değerlendirme sistemi ve harf notları hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.

Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınava giremeyen öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen başvuru süresi içerisinde mazeretlerini yazılı olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazeretleri Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını belirlenecek bir tarihte kullanır. Final sınavlarına katılım sağlanamaması halinde ise, mazeretlerin bildirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Final sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için bütünleme sınavının ardından ayrı bir mazeret ya da telafi sınavı yapılmamaktadır. Sınavlarla ilgili diğer ayrıntılar Üniversitenin Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. 

Üniversite tarafından her akademik yıl için güncel ayrı bir takvim oluşturulmaktadır. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz.

Tabi olunan müfredatta yer alan derslerin tamamını alıp başarılı olmak, dört yarıyılda toplam 120 AKTS miktarını tamamlamış olmak, FF harf notlu derse sahip olmamak, 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına (AGNO) sahip bulunmak gerekir.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Programından mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ÖSYM tarafından ilan edilen ve sınav kitapçığında belirtilen lisans programlarına başvurabilirler. 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı müfredatı öğrencilerin muafiyet imkanlarını önemsenerek hazırlanmıştır. Ancak DGS sonucunda yerleşilen üniversitede Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programında aldığınız derslerden hangilerinden muaf sayılacağınız yerleştiğiniz üniversitenin kurallarına göre belirlenmektedir. 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğrencilerin DGS konusundaki ihtiyaçlarını öğrencilerden gelen talepler çerçevesinde değerlendirmektedir. Geçmişte öğrencilere üniversite bünyesinde DGS kursu açılması gibi uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin kütüphane içerisinde çalışma alanları bulunmaktadır. Kütüphane ve elektronik kaynaklar hakkında detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Programı dersleri Üniversitenin Kağıthane Kampüsü'nde yapılmaktadır. Bu yerleşkede dersliklerin yanı sıra uygulama alanları, bilgisayar laboratuvarları da bulunmaktadır. 

Üniversitemizde gerek bölümlere gerekse üniversite geneline yönelik konferans, söyleşi, seminer, fuar gezileri gibi birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir. 

 

Üniversitemiz eğitimde fırsat eşitliğini önemsemektedir. Bu öğrenciler, ilgili birimler yoluyla gerek derslerin işlenişinde gerekse sınavlarda ilgili mevzuatta getirilen haklardan faydalandırılırlar. 

Uygulamalı atölyelerde, derslere yönelik gerekli ekipman ve sarf malzemeleri mevcuttur. Dersin eğitmeni gerekli gördüğü takdirde uygulamaya yönelik ödevlendirmeler de yapmaktadır. Yine, üniversitemiz kütüphanesi tüm dersler için basılı ve çevrimiçi (online) kitap, makale, bildiri ve benzeri ders kaynakları bulunacak şekilde düzenlenmiştir. 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN