MÜDÜRÜN MESAJI

Meslek Yüksekokulu

Müdür

Meslek Yüksekokulu’nun amacı gerek kamu gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü karşılayacak çağdaş bireyler yetiştirmektir.

Meslek Yüksekokulu, bilimsel ve toplumsal gelişmeleri mesleğine uygulayabilen, etik ilkelere, hukuk düzenine ve milli değerlere saygılı bireylerin yetiştirilmesindeki rolüyle Türkiye’nin işgücü niteliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Meslek Yüksekokulu, dört akademik yarı yıldan oluşan iki senelik programlardan oluşmaktadır. Öğrencilere alanlarındaki temel derslerin yanı sıra, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak alan içi ve alan dışı seçmeli dersler sunulmakta, bu şekilde ilgi alanlarında uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Temel derslerde örnek olaylar üzerinden analiz yeteneğinin geliştirilmesine önem verilmekte, ayrıca bir kısım seçmeli derslerde “sokratik” eğitim metodu uygulanmaktadır. Öğrencilere İstanbul Kent Üniversitesi’ndeki belirli programlarla çift ana dal ve yan dal yapma imkânı da sunulmaktadır.

Program müfredatları, ilgili programın karşılamayı hedeflediği sektör ihtiyaçları dairesinde uluslararası standartlar dikkate alınarak belirlenmektedir. Örneğin, Adalet Programı’nda anayasa hukuku, medeni hukuk, usul hukuku, icra ve iflas hukuku gibi derslerin yanı sıra iş hukuku, ticaret hukuku ve borçlar hukuku gibi iş hayatı ve hukuk eğitimini ilgilendirir dersler de verilmektedir. Diğer taraftan, Meslek Yüksekokulu programları genelinde işletme yönetimi, temel muhasebe bilgisi, bilgisayar dersleri, iletişim becerileri gibi derslerle öğrencilerin öğrenimleri zenginleştirilmekte, ayrıca İngilizce dil dersleriyle dil becerilerini geliştirmelerine olanak yaratılmaktadır. Öğrencilerin üniversite genelinde verilen seçmeli dersler vasıtasıyla genel bilgi ve görgülerini desteklemeleri sağlanmaktadır. 

Meslek Yüksekokulu’nun görevi kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek nitelikteki bireylerin iş gücüne katılmasını temin etmektir. Meslek Yüksekokulu, ulusal ve uluslararası alanda akademik ve mesleki tecrübesi bulunan saygın ve dinamik akademik kadrosuyla öne çıkmaktadır. Akademik kadro, öğrencileri mesleki terminoloji, temel teori bilgisi, analiz yeteneği ile günümüz dünyasının gerektirdiği sosyal ve kültürel donanımı edinebilecekleri ortamı sunarak çalışma hayatına hazırlamaktadır.

Programlarımız öğrencilere temel bilgiler kadar öğrenme ve uygulama becerisini de kazandırmakta, aynı zamanda bilimsel çalışmalar da gerçekleştirebilecekleri yetkinliği edinmelerini sağlamaktadır. Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilerin dahliyle yürütülen etkinlik, proje ve yarışmalarla öğrencilere hâkim, savcı, avukat ve ilgili sektörlerden uzmanlarla iletişim becerileri ve piyasanın ihtiyaçlarını tanıyarak bunlara karşılık verebilecekleri bir mesleki bilinç de kazandırılmaktadır.

Mezunlar kamuda adli ve idari teşkilatta yazı işleri ve icra müdürlüğü memurluklarına atanmakta; infaz kurumları, kamu kuruluşları ve kolluk kuvvetlerinde görev alabilmekte; ayrıca hukuk bürolarında, noterlerde ve özel kuruluşların idari birimlerinde istihdam edilmektedir. Eğitimlerine devam etmek isteyenler ise ÖSYM kuralları çerçevesinde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yurtiçi ya da yurtdışı eğitim programlarına geçiş yapabilmektedir.

İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilere sorgulama bilincine, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt edebilme kültürüne, mevzuat değişikleri ile güncel literatürü takip etme alışkanlığına sahip olabilecekleri bir eğitim ve öğretim ortamı sunulmaktadır. Aday öğrencileri, milli değerler ile adalet ilkelerini içselleştirmiş mezunlarımızdan olmaya davet ediyoruz.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN