Kent Üniversitesi

MÜDÜRÜN MESAJI

Müdür

Değerli Öğrenciler, 

İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Türkiye’nin kalkınma planları çerçevesinde ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Meslek Yüksekokulu olarak bir taraftan öğrencilerin çalışma hayatına hazır biçimde mezun olmalarına, diğer taraftan ise mezunların istihdam olanaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Dinamik akademik kadromuzla ülkemizin çalışma hayatını bilimsel faaliyetlerle desteklemeyi de kararlılıkla sürdürüyoruz. 

İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda eğitim ve öğretim faaliyetlerine Adalet Programı ile başlamıştık. Nihayetinde Bilgisayar Programcılığı ile Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programının bünyemize dahliyle okulumuzdaki toplam program sayısını üçe çıkartmış olduk. Programlarımızın her biri dört akademik yarı yıldan oluşan iki senelik bir müfredata sahip olup, derslerimizi alanında uzman ve uygulama tecrübesine sahip olan öğretim üyeleri tarafından özel derslikler, uygulama alanları ve kütüphane kaynakları eşliğinde bilim ve öğrenci odaklı şekilde gerçekleştiriyoruz. 

Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin mesleki ve bireysel açıdan yetişmeleri için birden çok yöntem kullanıyoruz. Öğrencilere yerleştikleri program alanıyla sınırlı kalmayarak kendi ilgi alanları ve becerilerini keşfedebilecekleri bir eğitim ve öğretim ortamı sunuyoruz. Temel mesleki derslerin yanı sıra, yabancı dil dersleri dahil çeşitlilik taşıyan bir seçmeli ders havuzumuz bulunuyor. Öğrencilere belirli programlarla çift ana dal veya yan dal yapma olanağını da sağlıyoruz. 

Mezunlarımızın Meslek Yüksekokulunda aldıkları eğitimle gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşları tarafından istihdam edilmelerini amaçlıyoruz. Dikey Geçiş Sınavı ile lisans bölümlerine devam etmek isteyen öğrencilerimize ise DGS kursu temin ediyor ve müfredatın lisans düzeyiyle uyumlu olmasına özen gösteriyoruz. Öğrencilerimizin henüz öğrenim aşamasında uygulama ve meslek hayatı ile tanıştırılabilmeleri adına çeşitli etkinlikler düzenliyoruz: 2019 yılından bu yana Kent Adalet Toplantıları, MYO Atölyeleri, MYO Yarışmaları, Girişimcilik Yarışmaları ve Yıl Sonu Defilesi etkinliklerini sürdürüyoruz. 

Öğrencilerimizin staj ve iş olanaklarını artırılması için sektör temsilcileriyle sertifikalı ve istihdam odaklı staj programları gerçekleştiriyoruz. Örneğin, Türkiye Noterler Birliği ile başlattığımız program kapsamında Yüksekokulumuzun Adalet Programı öğrenci ve mezunlarına noterlikler bünyesinde staj ve çalışma olanağı sağlamış bulunuyoruz. Benzer yaklaşımla, Bilgisayar Programcılığı ile Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programları için de kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü olarak, Yüksekokulumuzun çağdaş ve milli değerleri benimseyen bireyleri yetiştirmesindeki rolüyle bilinen saygın bir okul olarak faaliyet göstermesini hedefliyoruz. Öğrencilerimizin sorgulama bilincini, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt edebilme kültürünü, dayanışma anlayışını ve mesleki gelişmeleri benimseme becerisini edinebilecekleri bir akademik ortam hazırlamaya ve sunmaya devam ediyoruz. 

Aday öğrencileri Meslek Yüksekokulumuzda bir yaşam serüvenine davet ediyoruz. 

Dr. Öğretim Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu

Bilgisayar Programcılığı Program Başkanı V.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN