PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

 

Dr. Öğretim Üyesi Duygu ŞEN BAYKAL

Program Başkanı

Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların tanı ve tedavisi son derece önem taşıyan bir konudur. Erken tanı ve tedavi sürecinde "Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri" ile çok önemli bilgiler elde etmekteyiz. Hastalıkların teşhis, kontrol ve planlama süreçlerinde bu bilgilerin etkin bir biçimde kullanılması da, ancak doğru uygulama ve yöntemleri yapabilen, bu alanda eğitilmiş insan gücüne bağlıdır. Tıbbi Görüntüleme, insan vücudunun çeşitli tekniklerle iç yapısının gösterilmesini ifade eder. Böylelikle hastalıkların teşhis ve tedavisi daha kolay, çabuk ve sağlıklı yapılabilir bir hal alır. Görüntülemedeki yöntemlerin bütünü, potansiyel bir hastalığa karşı koruyucu önlem alınmasını sağlar. Bunun yanı sıra, hastalığın seyri ile ilgili de aydınlatıcı bilgi sahibi olunmasını sağlar.

Bu amaç doğrultusunda Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programına kayıtlı siz öğrencilerimizi, hastalığının teşhis ve tedavisi için hastayı tetkiklere hazırlayıp, uygun pozisyonlama yaparak dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, mamografi, gama kamera, PET-CT ve ultrasonografi gibi görüntüleme cihazları ile kaliteli görüntü elde edebilmeniz için eğitiriz. Eğitim sistemimiz; içerisinde teorik ve pratik uygulamaların ve mesleki beceri eğitimlerinin bulunduğu bir müfredatı kapsar. Bu bağlamda; Tıbbi Terminoloji, Anatomi, Fizyoloji, Sterilizasyon, Bulaşıcı Hastalıklar, Etik ve Hasta Hakları gibi tıbbi dersler; Fizik, Radyasyon Güvenliği, Radyasyon Fiziği, Radyolojik Görüntüleme, İş Sağlığı Güvenliği, Sağlıkta Kalite ve İleri Görüntüleme Yöntemleri gibi mesleki spesifik dersler son derece yetkin hocalarımız tarafından verilmektedir. İstanbul Kent Üniversitesi kampüsünün tarihsel geçmişi, üniversite yönetiminin korumacı kent dokusuna katkısı ile birlikte, kültürel seçmeli derslerimiz, Kariyer Gelişimi, İngilizce, Bilişim Okur Yazarlığı gibi derslerimiz siz öğrencilerimize sosyal alanda da bir adım ileri gitme imkânı verir.

Görüntüleri hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, gelişmelere uyum sağlamak için ve gelecekteki gereksinimleri de fark edecek şekilde sürekli öğrenen bir meslek profesyoneli olarak mezun olan değerli öğrencilerimiz; mesleğinde yetkin, grup içerisinde çalışmaya uyumlu, etik değerlere sahip, soran-sorgulayan, teknolojiyi iyi kullanan bireyler olarak günümüzde marka olmuş pek çok kurumsal kamu ya da özel Tıp merkezlerinde iş bulma imkânına sahip olabilmektedir. 

Mesleğinizin temellerini atacağınız üniversite hayatınız boyunca hepinize başarılar dilerim.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN