PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Program Başkanı

Sevgili öğrenciler

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı patoloji laboratuvarına gönderilen organ, doku ya da vücut sıvısı örneklerinin tanı koymaya uygun hale gelmesi için gerekli yöntem ve teknikleri uygulayabilen, bilgi ve teknik becerisi yüksek patoloji teknikerlerinin yetiştirildiği bir ön lisans programıdır.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı ön lisans eğitiminin hedefleri arasında; temel laboratuvar esaslarına hakim, hastadan alınan örneklerin patoloji laboratuvarına gelmesinden mikroskop altında incelenmeye hazır olmasına kadar  tüm basamakları bilen/uygulayan, patoloji alanında güncel araştırmalar hakkında bilgi sahibi olan, sağlık alanındaki gelişmeleri takip eden teknikerler yetiştirmek yer almaktadır.

Öğrencilerimiz temel sağlık bilimleri ile eş zamanlı olarak temel patoloji teknikleri teorik ve uygulamalı eğitimini alarak, birinci yılı alanlarında temel bilgi ve beceriye sahip olarak tamamlamaktadırlar. İkinci yılda patoloji tanısı ve hasta tedavisini yönlendirmede giderek patoloji pratiğinde daha geniş yer bulan immünhistokimya ve moleküler patoloji konularında teorik ve uygulamalı eğitim almaktadırlar. Bunlara ek olarak yine patoloji pratiğinin önemli bir parçası olan ve günümüzde patoloji teknisyenlerinin pek çok laboratuvarda aktif rol almasının istendiği makroskopik örnekleme konusunda aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimle tam donanımlı yetişmektedirler. Uygulamalı derslerimiz sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunun patoloji laboratuvarında yapılmaktadır. Ayrıca teknik öğrenimlerinin pekiştirilmesi adına 3. ve 4. yarıyılda öğrencilerimizin staj eğitimi de müfredatımız dahilindedir. Özetle öğrencilerimiz hem temel hem de ileri ve güncel patoloji teknikleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olarak programımızı tamamlamaktadırlar.

Program mezunları, tıbbi patolojinin hizmet alanını kapsayan kamu ve/veya özel hastane ve laboratuvarlarda eğitimleri doğrultusunda iş olanaklarına sahip olmaktadır. Ayrıca dikey geçiş hakkından yararlanarak lisans düzeyinde eğitim alabilme ve kariyerlerini geliştirme olanağına da sahiptirler.

Mezunlarımız, aldıkları eğitimin onlara sağladığı bilgi ,beceri birikimi ve özgüven ile geniş istihdam ve kariyer olanağı bulacaklardır.

Prof.Dr.Şirin FUNDA EREN

Patoloji Program Başkan V.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN