PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Fizyoterapi

Program Başkanı

Yaşamın modernleşmeye başlamasının insan sağlığı üzerindeki olumlu ve/veya olumsuz etkileri, kalifiye sağlık elemanlarına olan ihtiyacı arttırmaktadır. Herhangi bir sağlık nedeni ile, artan trafik ve diğer iş kazaları sonrasında fonksiyonel bozuklukların kalıcı hale dönüşmesinin önlenmesi, kişinin günlük yaşamda bağımsızlığının kazandırılması, yaşam kalitesinin arttırılması gibi konularda fizyoterapi teknikerlerine önemli sorumluluklar düşmektedir.

İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi programının hedefi; doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple bedensel engeli olmuş bireylerin tedavisine yardımcı olan, sağlık ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla fizik tedavi tekniklerini uygulayan ve  tüm bunları fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist gözetiminde ve denetiminde yapan sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

İki yıllık "ön lisans" eğitim sürecinde, anatomi, fizyoloji, tıbbi etik ve hasta hakları gibi tıbbi dersler, fizik, elektro terapi, sporda fizyoterapi, hidroterapi, ergoterapi, ortez-protez gibi spesifik mesleki dersler üniversitemizin deneyimli eğitimcileri tarafından verilmektedir. Derslerimiz teorik ve yoğun pratik yöntemlerle interaktif biçimde yapılmaktadır. Mesleki derslerin yanında bilişim okur yazarlığı, kariyer gelişimi, davranış bilimleri, seminer dersleri, ingilizce, psikoloji  gibi dersler sizlerin kendinizi ifade etmenizde, sosyal hayata hazırlanmanızda, problem çözmenizde destek olacak önemli derslerdir.

Mezunlarımız; çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, mesleki yetkinliğe sahip, ömür boyu sürekli eğitimi hedefleyen, çalışma grupları ile uyum içinde çalışan, sunum becerileri kazanmış bireyler olarak devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde çalışma olanağına sahiptir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN