Kent Üniversitesi

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Program Başkanı

Sevgili öğrenciler,

Fizyoterapi Programı Fizyoterapi Teknikeri yetiştiren uygulamalı sağlık hizmetleri ön lisans programıdır. Fizyoterapi Programının amacı fizyoterapi alanındaki teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren yardımcı sağlık personelini yetiştirmektir. 

Fizyoterapi Teknikeri; doğuştan veya sonradan edinilen hastalıklar nedeniyle fonksiyonel kapasitesi azalmış kişilere fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı hekim ve fizyoterapist gözetimi altında ısı, ışık, elektroterapi uygulamalarını yapan, hekim ve fizyoterapist tarafından planlanan egzersiz programını gözleyen, fizik tedavi uygulama alanlarında güvenlik önlemlerini alan, iletişim becerisi yüksek, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen nitelikli sağlık profesyonelidir.

İstanbul Kent Üniversitesi akademik kadrosu tarafından verilen kaliteli ve uluslararası standartlarda uygulama temelli eğitim ile; Fizyoterapi Teknikerliği mesleğinin etik prensiplerini benimseyen, mesleki ve bilimsel olarak yeterli donanıma sahip, bilginin ve bilimin evrenselliğine inanan, etik ve akademik değerlere bağlı olan, insan haklarına saygılı, ilerici ve yenilikçi Fizyoterapi Teknikerleri yetiştirmek amaçlanmıştır. 

Fizyoterapi Programı mezunları, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde, kaplıca merkezlerinde çalışabilirler.

Fizyoterapi Programından mezun olan öğrencilerimiz, lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık eğitim veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi gibi lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

Sağlık alanında çok kıymetli olan Fizyoterapi Teknikerliği mesleğini seçerek aramıza katılan tüm sevgili öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN