.

Fizyoterapi

Program Başkanı

Yaşamın modernleşmeye başlamasının insan sağlığı üzerindeki olumlu ve/veya olumsuz etkileri, kalifiye sağlık elemanlarına olan ihtiyacı arttırmaktadır. Artan trafik ve diğer iş kazaları sonrasında, fonksiyonel bozukluklarının kalıcı hale dönüşmesinin önlenmesi, kişinin günlük yaşamda bağımsızlığının kazandırılması, yaşam kalitesinin arttırılması gibi konularda fizyoterapi teknikerlerine önemli sorumluluklar düşmektedir.

Fizyoterapi programının hedefi, doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple bedensel engeli olmuş bireylerin tedavisine yardımcı olan, sağlık ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, fizik tedavi tekniklerini, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist gözetiminde ve denetiminde yapılmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

İki yıllık ön lisans eğitim sürecinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği yoğun olarak hissedilen çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmek programın temel gayesidir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN