Kent Üniversitesi

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Program Başkanı

Sevgili Öğrenciler


Günümüz yaşam koşullarının insanlığa faydalı yanları olduğu kadar olumsuz etkileri de vardır. Sosyal ve iş hayatının yoğun etkilerinin yarattığı toksik etkenler birçok hastalığa neden olmaktadır. Bu aşamada hastalıkların tedavisi için gerekli olan doğru tanıyı ortaya koymak önem arz eder. Tanı konulması, laboratuvar ortamında kalifiye sağlık çalışanları tarafından elde edilen tahlil sonuçlarıyla mümkündür. Bundan dolayı tıbbi laboratuvar teknikerleri sağlık sektörünün en önemli bileşenlerinden biridir.

Programın amacı; etik değerler çerçevesinde hasta örneklerini, gerekli yöntem ve teknolojileri kullanarak kısa süre içinde analizlerini yapabilen, doğru ve güvenilir sonuçları elde edebilen, iletişimi güçlü, çözüm odaklı çalışan ve mesleğini severek yapan Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri yetiştirmektir. Programımız  ön lisans programı olup 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenim süresi boyunca biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, mikrobiyoloji, anatomi, fizyoloji ve histoloji gibi temel ve spesifik dersler dalında uzman ve deneyimli akademisyenler tarafından verilmektedir. Dersler teorik ve teoriye dayalı pratiklerden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin laboratuvar ortamlarında başarılı olmalarını destekleyen sağlıkta temel beceri, kariyer gelişimi, stres yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği gibi derslerde verilmektedir. Mezunlarımız, kamu ve özel hastanelerin laboratuvarları, adli laboratuvarlar, özel tanı laboratuvarları ve ilaç geliştirme laboratuvarları gibi geniş iş olanaklarına sahiptir.

Bütün bunların doğrultusunda üniversitemizin etkin teknolojik alt yapısı ve eğitim olanaklarıyla öğrencileri, çağdaş bakış acısına sahip, güncel bilimsel gelişmelere hakim, ahlaki değerler içinde davranabilen ve yetkin becerilerle donatılmış olarak mesleki hayatlarına optimum düzeyde hazırlamayı görev edinmiştir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programına ilgi duyan ve mesleğini severek yapabileceğini düşünen adaylarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyacağımı belirtir mesleki hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

Öğr. Gör. Hasip Çirkin

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Bölüm Başkanı

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN