Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Program Başkanı

Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların tanı ve tedavisi son derece önem taşıyan bir konudur. Erken tanı ve tedavi sürecinde tıbbi görüntüleme yöntemleri ile önemli verilerelde etmekteyiz ve hastalığın teşhis, kontrol ve  planlama süreçlerinde bu verilerin etkin bir biçimde kullanılması da ancak doğru uygulama ve yöntemleri yapabilen, bu alanda yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Tıbbi görüntüleme, insan vücudunun çeşitli tekniklerle iç yapısının gösterilmesini ifade eder. Böylelikle hastalıkların teşhis ve tedavisi daha kolay, çabuk ve sağlıklı yapılabilir bir hal almaktadır. Bu yöntemler bütünü, potansiyel bir hastalığa koruyucu önlem almanın yanı sıra, hastalığın seyri ile ilgili de aydınlatıcı bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı, temel olarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkiklere hazırlayıp, uygun pozisyonlama yaparak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, mamografi, gama kamera, PET-CT ve ultrasonografi gibi görüntüleme cihazları ile kaliteli görüntü elde edebilme, görüntüleri hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, gelişmelere uyum sağlamak için ve gelecekteki gereksinimleri de farkedecek şekilde sürekli öğrenen bir meslek profesyoneli olarak Tıbbi Görüntüleme Teknikerlerinin yetişmesini amaç edinmiştir.

Mesleğinizin temellerini atacağınız üniversite hayatınız boyunca hepinize başarılar dilerim

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN