‏‏‏PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Adalet Meslek Yüksekokulu

Program Başkanı

‏‏‏‏‏‏‏‏                        

Sevgili Öğrenciler,

Adalet, bir devletin temel sütunlarından biridir. Adalettin tesis edilmesinde, hakimler, savcılar ve avukatların yanı sıra adliye personeline, infaz memurlarına ve noter personeline de önemli bir rol düşmektedir. Adalet programıysa adli personel, infaz memuru ve noter personeli yetiştirmek amacıyla oluşturulan 4 dönemlik bir programdır.

Adalet mezunlarının kariyer olanakları oldukça çeşitlidir. Mezunlar, Adalet Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olmaları şartıyla mahkemelerde, icra ve iflas müdürlüklerinde çalışabilir. Dileyen mezunlar, sınavlarda başarılı olmak şartıyla infaz memuru olarak görev yapabilir. Mezunlar, kamu dışında, özel sektörde de kariyer imkânına sahiptirler. Adalet mezunları, hukuk bürolarında destek elamanı olarak çalışabilir. Ayrıca mezunlar, arabuluculuk bürolarında, marka & patent ofislerinde, tahkim kurullarında, noterlerde veya uzlaştırmacı yanında da istihdam edilebilir. Bununla birlikte DGS sınavında yüksek başarı elde eden ve koşulları taşıyan mezunlar öğrenimine hukuk fakültesinde devam edebilir.

Üniversitemiz olarak öğrencilerimizin başarılı bir kariyere sahip olması hedefiyle ders programımızı düzenledik. Ders programımızda temel hukuk dersleri olarak kabul edilen Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, İcra İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku derslerine yer verdik. Bununla birlikte bilgisayar bilgisi ve klavye kullanımı adalet öğrencileri için elzem yetiler olması nedeniyle ders programımızda Temel Bilişim Teknolojileri ve Klavye Teknikleri derslerine de yer verdik. Kariyerlerinde başarılı olmaları amacıyla Avukatlık ve Noterlik Hukuku, İnfaz Hukuku, Arabuluculuk Hukuku gibi uygulamaya yönelik derslerimizde programımızda düzenlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerimizin kişisel gelişimini ve yabancı dil becerisini geliştirmek amacıyla Kariyer Gelişimi, İngilizce ve çeşitli Üniversite Seçmeli derslerimizde programda yer bulmuştur.

Sorumluluk, azim ve çalışkanlık gerektiren bu kutsal mesleği seçen öğrencilerimizi heyecan ve ilgiliyle bekliyoruz.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN