.

Ameliyathane Hizmetleri

Program Başkanı

Ameliyathane Hizmetleri cerrahi tedavi ve uygulamalar devam ettiği sürece donanımlı olarak yetişmiş yeni mezunlara ihtiyaç duyan uluslararası bir alandır. Sağlık sektörü için önemli bir yere sahip olan bu program ile sağlıktaki beklentiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip, etik ilkelere bağlı ameliyathane teknikerliğine yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bu temel amaca ulaşmak için bölümümüzün akademik kadrosundaki tüm öğretim üye ve elemanlarımız, idari personelimiz büyük bir gayret ve ciddiyetle çalışmaktadır. Tüm gayretlerimiz siz değerli öğrencilerimizin bölümümüzün hedeflerini benimsemesi ve bu hedeflere ulaşmada bizlerle birlikte çalışması ile daha anlamlı hale gelecektir.

Yeni güncel ve geçerli mesleği kazanacağınız yükseköğrenim hayatınızda hepinize başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Acar Aren

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN