Anestezi

Program Başkanı

Anestezi programımızın temel amacı ameliyatlarda anestezi işlemlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir.

Üniversitemiz; öğrencilerimiz için kaliteli, profesyonel eğitimler sağlayan etkili ve sonuç odaklı, oldukça tanınmış bir eğitim kurumudur. Hedefimiz anestezi uygulamalarında ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallara uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirecek anestezi teknikerleri yetiştirmektir.

Üniversitemiz bünyesinde yer alan teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak organize edilmiştir. Eğitim sistemimiz teorik ve yoğun pratik olmak üzere, deneyimli öğretim üyelerimiz tarafından sağlanmaktadır. Derslerimiz öğrencilerimizin roller üstlendiği, fikir oluşturduğu, tıbbi bilgi edindiği, yazma ve sunum becerileri geliştirdiği bir çerçeve oluşturmaktadır. Sağlık kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyat öncesi hazırlanması, anestezi ve aneljezi uygulamaları, gerekli donanımların hazırlığı ve kullanımı, uygulamalar sırasında hayati fonksiyonların takibi ve kayıtlarının tutulması, kardiopulmoner resüsitasyon öğrencilerimizin deneyim kazandığı ders konulardır. Bunun yanında fizyoloji, anatomi, temel kimya, temel fizik, hastalıklar bilgisi, farmakoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi temel tıp bilimlerindeki dersleri alırken; Türk dili ve edebiyatı, Atatürk ilkeleri ve inklap tarihi, ingilizce gibi dersler ile seçmeli dersler sosyal kültürü desteklemektedir.

Anestezi programı mezunları devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışabilir. Bu alanda yetişmiş elemana ülkemizdeki ihtiyaç çok fazladır. 

Mezunlarımız; profesyonellik ve işe bağlılık konusunda duyarlıdır. Çalışma prensipleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda hassasdır. Meslekdaşlık ve ekip çalışması içerisindedir. Sürekli eğitime inanır ve kalitesine özen gösterir. Sonuç odaklı çalışır. Etik ilkelere bağlıdır.

 

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN