PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Anestezi

Program Başkanı

Sevgili Öğrenciler


Sağlık alanında, son yıllarda tüm dünyada bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak belirgin gelişmeler yaşanmaktadır.  Günümüzün hız çağına uyum sağlayacak, nitelikli insan gücüne de giderek ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle sağlık sektöründe “ anestezi teknikeri”ne duyulan ihtiyacın da artması nedeniyle anestezi programı mezunlarının eğitimi de ön plana çıkmaktadır.

“Anestezi Programı”nın amacı; ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek, insan sağlığına önem veren, ekip içerisinde etkin iletişim kurabilen, ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallara uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilecek, kendini alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve güncelleme yetisine sahip, toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilen, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği olan, üretken nitelikli “anestezi teknikeri” yetiştirmektir.

Bu hedefler doğrultusunda planlanan “Anestezi Programı”, üniversitemiz bünyesinde yer alan teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanaklarının, öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak düzenlenmiştir.

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin SARI

Anestezi Programı Program Başkan V.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN