Çocuk Gelişimi

Program Başkanı

Değerli öğrencilerimiz,

Çocuk gelişimi, çocuğun anne karnından başlayarak yetişkin oluncaya kadar geçirilen büyüme ve gelişme sürecini kapsamaktadır. Bu süreç genetik kodlar, aile, çevre, toplum, eğitim ve öğretim sistemlerinden etkilenen karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle çocuğun gelişiminin izlenmesi, değerlendirilmesi, gerektiği durumlarda önlemlerin alınması, değişimlerin sağlanması ve gerekli desteklerin verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Çocuk Gelişimi Programı, sağlıklı yönlendirme ve yeri geldiğinde yapıcı müdahalelerde bulunma, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuş bir ön lisans programıdır. Programın amacı, 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere, nitelikli yardımcı meslek elemanı yetiştirmektedir.

Üniversitemizin SHMYO bünyesinde yer alan Çocuk Gelişimi Programı, konularının uzmanı akademik kadrosuyla öğrencilerine çocuğun gelişim alanları konularında, teorik dersleri, laboratuvar uygulamaları ve meslek içi uygulamaları içeren bir eğitim vermektedir. Bölümümüz verdiği eğitim ile; evrensel, kültürel değerlere, mesleki etik, alanlarında yeterlilik, beceri ve bilince sahip, bireysel ve mesleki alanda yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bireyler kazandırmayı hedeflemektedir.

Hepinize öğrenim hayatınızda ve yeni yaşamınızda başarılar dileriz.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN