PROGRAM BAŞKANI

Elektronörofizyoloji

Program Başkanı

Elektronörofizyoloji Programı, santral sinir sistemi ve periferik sinir sisteminde meydana gelen bozuklukların nörofizyolojik yöntemler kullanılarak teşhis edilmesine yardımcı olan nöroloji ve fizyolojinin bir dalıdır. Elektronörofizyoloji, başta beyindeki bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların teşhisi olmak üzere birçok sinir-kas hastalıklarının da teşhisinde önemli bir rol oynamaktadır. Elektronöronörofizyolojik yöntemlerin kullanılması ile elde edilecek verilerin etkin kullanımı da ancak doğru uygulama yapabilen, bu alanda yetişmiş, uzman hekim denetiminde çalışan insan gücüne bağlıdır ve beyin ve kas hastalıklarının tüm dünyadaki seyrine bakıldığında da, bu alanda eğitim almış elektronörofizyoloji teknikerine olan ihtiyaç gözler önüne serilmektedir.

Bu anlamda Elektronörofizyolojiprogramı, eğitim süresi boyunca alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahip, edindiği bu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilen, tanı ve tedavide hastaya uyguladığı tetkikler sırasında karşılaştığı sorunları analiz edebilen ve çözüm önerileri geliştiren, etik değerlere uygun davranan, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, gelişmelere uyum sağlamak için ve gelecekteki gereksinimleri de farkedecek şekilde sürekli öğrenen bir meslek profesyoneli olarak Elektronörfizyoloji Teknikerlerinin yetişmesini amaç edinmiştir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN