‏‏‏‏‏‏‏‏                        

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

BÖLÜM BAŞKANI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü;  Genel anlamda Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, İletişim, Hukuk, Kentleşme ve Çevre alanındaki konulardan oluşmaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; genellikle kaymakam, idari yargıç, uzman, yönetici ve müfettiş başta olmak üzere, devlet idaresi ve özel sektör için uzman personel yetiştiren bir bölümdür. 

Siz öğrencilerimizin çok yönlü, eleştirel düşünce yapısına sahip, sorunlara analitik çözümler üretebilen, çevresel duyarlılığı yüksek,  sosyal, siyasal, hukuki, kültürel ve ekonomik bir bakış açısı kazanmanız temel hedeflerimizdir. Bölümümüz son derece yetkin öğretim kadrosu ile; uzmanlık gerektiren, bilgi ve beceri ile donanmış öğrencilerimizi iş yaşamına hazırlamaktadır. Siyasal tarih, Siyasi düşünceler tarihi, İdari ve Anayasa Hukuku, Türk Siyasal Hayatı, Çağdaş Siyasi Akımlar, Uluslararası İlişkiler, Türk Yönetim Tarihi, Türkiyenin Toplumsal yapısı gibi son derece interaftif geçen derslerimizin yanında; öğrencilerimizin sosyal gelişimi, bilgi edinme ve bilgiye ulaşma ve de bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirecek işlevsel eğitimler verme konusunda iddialıyız

Mezunlarımız; Devlet İdaresi, yerel yönetimlerin değişik birimleri, kamu finans kurumları ve bankaları, medya ile ilgili kamu kuruluşları ile özel sektörde, bankacılık ve finans kuruluşları ile iç ve dış denetim firmalarında istihdam edilmektedir.  Çünkü onlar; sosyal ilişkileri güçlü, doğru soruları soran, cevaplarını kendi bulma çabasında olan, empati yeteneği olan, etik değerlere sahip, güncel olayları yakından takip eden, medya ve teknolojiyi iyi kullanan yetkinlikte bireyler olarak Kent Üniversitemizden mezun olmaktadırlar.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN