‏‏‏‏‏‏‏‏                        

İşletme

Bölüm Başkanı

İşletme Bölümü, tüm sektörlerdeki işletmeler için gerekli niteliklere ve becerilere sahip dinamik ve yetkin kadroları ekonomik ve ticari yaşama kazandırmaktır. İyi bir işletmecinin; gerekli ve temel bilgi kazanımlarının yanı sıra etkili iletişim becerilerine sahip olması gerekmektedir. 

İşletme bölümümüzün  kendi konularında üst düzey yetkinliğe sahip hocaları; siz öğrencilerimizin İktisat, Matematik, Muhasebe, Yönetim ve Organizasyon, Ticaret Hukuku, Finansal yönetim, İktisat, Uluslararası İşletme, Pazarlama, Dış Ticaret vb. konularda başarılı ve özgüvenli yetişmenizi hedeflemektedir. İnteraktif bir biçimde verdiğimiz mesleki dersler yanında güncel öğretim planında verilen Kariyer Planlama, Bilişim Okur-Yazarlığı, İngilizce ve çok sayıdaki Seçmeli dersler, Projeler vb.; donanımlı, çözüm odaklı, takım çalışmasına yatkın, sosyal uyum yeteneği yüksek, işletme alanlarında araştırma yapan çeşitli uluslararası kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında uzman veya yönetici görevinde bulunabilecek mezunlar olmanızda çok önemli derslerdir.

Küreselleşen dünyanın da etkisiyle zorlu rekabet koşulları içerisinde gelecek kaygısını en aza indirerek, hızlı karar alabilen, analitik düşünebilen, etik ilkeler çerçevesinde çözümler üretebilen, rekabetçi ve inovatif bilgi sahibi olan, iletişim ve takım çalışması becerileri ile liderlik yetkinliği kazanmış mezunlarımız İşletme Bölümümüzün gurur kaynağıdır.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN