Çocuk Gelişimi

Bölüm Başkanı

İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaşlar arasındaki tipik gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, üstün yetenekli, çalışan, mülteci, koruma altında olan, suça itilmiş ve hastanede yatan çocukların bilişsel, duyuşsal, motor, dil ve öz bakım gelişimlerini değerlendirebilen, bu değerlendirmeler için ölçek geliştirebilen, gelişimsel destek programları hazırlayan, bunun yanı sıra ailelere, eğitimcilere, kurum ve kuruluşlara çocuk odaklı danışmanlık hizmetleri verebilen araştırma becerilerine sahip çocuk gelişimciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çocuk gelişimciler çocuklara, ailelere ve eğitimcilere yönelik verdikleri hizmetlerle sağlıklı, mutlu eleştirel düşünceye, ahlaki ve kültürel değerlere sahip, kendini gerçekleştiren bireylerden oluşan bir toplumun inşasına çok önemli katkılar sağlayan bir meslek grubudur.

Bölümümüz öğretim programı, ülkemizde uygulanan çocuk gelişimi lisans eğitiminin ulusal ölçekte çerçevesini çizen ve YÖK tarafından onaylanan “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda program anatomi, fizyoloji, sosyoloji, psikoloji, çocuk nörolojisi, beslenme gibi temel alan derslerini, gelişimsel tanılama ve değerlendirme,  gelişimsel destek programları, erken müdahale, çocuk odaklı aile danışmanlığı gibi alana özgü dersleri ve çocuk gelişimi uygulamalarını kapsamaktadır. Dersler her yıl güz ve bahar sömestrlerinde 30 kredi (AKTS) içeren programlar halinde verilir.

Bölüm mezunlarımız “Okul Öncesi Eğitim Kurumları”, “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri”,  “ilkokullar, ortaokullar ve liseler”, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Çocuk Evleri”, “Çocuk Destek Merkezleri”  AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı “Umut Evleri”, “Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri, Sağlık Bakanlığına bağlı “Toplum Sağlığı Merkezleri”, “Aile Sağlığı Merkezleri”,  “Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi”, özel kuruluşlar, devlet ya da üniversiteye bağlı “Hastaneler”, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ya da Belediyelere bağlı “Çocuk ve Gençlik Merkezleri”, Emniyet Genel Müdürlüğü “Çocuk Şube Müdürlükleri”, “Çocuk Basın ve Yayın Kuruluşları”, “UNICEF” gibi Sivil Toplum Örgütleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri, Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı Merkezleri’nde çalışabilmektedirler. Mezunlarımızın akademik kariyerlerine yüksek lisans programları ile başlayıp gerekli kriterleri yerine getirmek suretiyle üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yapmaları da mümkündür.

Misyonumuz; mesleki yetkinliğe, etik ve evrensel değerlere sahip nitelikli çocuk gelişimciler yetiştiren, uluslararası standartlarda eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunan bir bölüm olmaktır. Vizyonumuz; ülkemizin çocuk gelişimi ile ilgili politikalarına yön veren, eğitim, araştırma ve topluma hizmet uygulamaları ile ulusal ve evrensel düzeyde fark yaratan, uluslararası bilimsel platformlarda izlenilen ve kaynak gösterilen bir bölüm olmaktır.

Temel değerlerimiz;  kalite ve verimlilik,  etik ilkelere bağlılık, saygı, çözüm odaklı, duyarlılık, sürdürülebilir yaşam ilkelerine bağlılık, yenilikçi temellerine oturur.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN