Dil ve Konuşma Terapisi

Bölüm Başkanı

Konuşma bilimi, konuşma anatomisi ve konuşmanın özelliklerini ayrıntılı olarak kapsar. Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde yer alan "Dil ve Konuşma Terapisi" bölümümüz; konuşma ve dil terapistlerinin yutma, yeme ve içme sorunları da dahil olmak üzere konuşma ve dil bozukluğu olan çocukları ve yetişkinleri destekleme konusunda öğrencilerimize bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırır. Öğrencilerimiz okur yazarlığın ve dil gelişiminin temel aşamalarından geçerek, konuşma zinciri modelinin temellerini kavrar. İletişim teknikleri de kullanarak birey ya da grubun ihtiyaçlarının nasıl değerlendirileceğini bilir. Terapide uzun vadeli hedeflerin nasıl destekleneceği konusunda bilgi sahibi olur. Derslerimiz vaka çalışmaları, pratik alıştırmalar, teorikler, mesleki eğitimler ile desteklenir. Derslerimiz Anatomi, Fizyoloji, Nöro-anatomi, Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve Nörolojisi gibi tıbbın temel dersleri yanında; Konuşma Bilimi, Konuşma Anatomisi, İşitme Bilimi, İletişim Dil ve Konuşma Bozuklukları gibi mesleki dersleri kapsar. Konularında son derece yetkin hocalar tarafından sizlere aktarılır. Ek olarak, kariyerinize başlamak için gerekli olan profesyonel beceriler de üniversitemizin Seçmeli dersleri, Kariyer Gelişimi, Bilişim Okur Yazarlığı, İngilizce, Araştırma teknikleri gibi dersler ile karşılanır.      

Mezunlarımız mesleğinde yetkin ve yeterli olarak, etik değerlere sahip, bireysel ve topluluk içinde çalışmaya uyumlu, problem çözebilen, fikir ve proje üreten, çağın bilişim ve fizik teknolojilerini kullanan bireyler olacaktır. 

"Terapist" ünvanını alacak olan mezunlar yardımcı sağlık uzmanlarıdır. Ebeveynler, bakıcılar ve öğretmenler, hemşireler, mesleki terapistler ve doktorlar gibi diğer profesyonellerle birlikte çalışırlar. Çocuklarda; hafif, orta veya şiddetli öğrenme zorluklarını, konuşma gecikmesi, ses üretmede belirli zorluklar, işitme bozukluğu, Yarık dudak ve damak, kekeleme, ses bozuklukları, seçici dilsizlik, gelişimsel dil bozukluğu gibi vakaların terapisi ile ilgilenir. Erişkinlerde ise; inme, kafa travması, Parkinson hastalığı ve demans dahil nörolojik bozukluklar ve dejeneratif durumların ardından iletişim veya yeme ve yutma sorunları, ses problemleri, Zihinsel sağlık sorunları ve zorlukları, fiziksel engelli kekelemeleri, işitme bozukluğu gibi vakaların terapisinde rol alır.

Mezunlar gerek kamuya bağlı gerekse de özel sektördeki birçok kurum veya kuruluşta iş bulma imkanına sahiptir. Başlıca çalışma alanları kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, özel eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri vb. alanlardır. Bölüm mezunları lisansüstü eğitimini tamamlayarak okudukları üniversitede veya başka bir üniversitede öğretim görevlisi olarak da çalışabilirler. 

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN