BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Beslenme ve Diyetetik

Bölüm Başkanı

Beslenme ve diyetetik besin maddelerinin insan sağlığı üzerine olan etkisini ve besinleri nasıl tüketmemiz gerektiğini araştıran bir bilimdir. Sağlığı korumak ve sürdürmek için diyetisyenlere yani beslenme ve diyetetik bölümüne ihtiyaç artmıştır. Hızla yayılan ve dünyanın ortak bir sorunu haline gelen obezite ile savaşta beslenme ve diyetetik bölümü büyük bir öneme sahiptir.

Diyetisyenler sadece kilo verdirmek amacıyla diyet listesi vermezler. İnsan vücudunun çalışma düzenine uygun olarak hazırladıkları diyet listesini sağlığı korumak ve geliştirmek için de kullanırlar. Beslenme insan sağlığını doğrudan etkileyen bir faktördür. Yaşam kalitesi için besinlerin önemi göz ardı edilemez bir gerçektir.

Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerimiz, kendi alanlarında yetkin, değerli hocalarıından Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Klinik beslenme, Genetik, Klinik Uygulamalarda Psikoloji ve Danışmanlık, benzeri temel tıp dersleri alırlar. Bunun yanında; Beslenme Biyokimyası, Beslenme İlkeleri, Gıda Teknolojisi, Besin Kimyası ve Analizleri, Organik Kimya, Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Yiyecek Sistem Yöntemleri, Toplum Beslenmesi ve Epidemiyoloji, Besin Güvenliği Mevzuatı gibi mesleki teorik ve pratik dersler verilmektedir ki; Sizler her eğitim döneminin belli bir süresini sahalarda birinci basamak ve ikinci basamakta çalışarak tecrübe kazanırsınız. Saha dersleri mesleki yetkinliği arttırmak açısından çok önemlidir. Özellikle birinci basamakta hastaların beslenme alışkanlıklarının sorgulanması ve gereken eğitimin verilmesi için diyetisyenlere ihtiyaç vardır. Psikoloji ve Davranış Bilimleri, Kariyer Gelişimi, Bilişim Okuryazarlığı ( ECDL/ICDL ), İngilizce, Kültürel Seçmeli dersler, Mesleki Saçmeli dersleriniz ile de sizlerin sosyo-kültürel gelişiminiz desteklenmektedir.

Sonuç olarak mezunlarımız; mesleğinde yetkin, toplumda uyumla çalışan, soran-sorgulayan, projeler geliştirebilen, etik değerlere sahip, yeniliklere ve hızla ilerleyen teknolojilere uyum gösteren, içerisinde eğitildiği-büyüdüğü İstanbul Kent Üniversitesi Kampüsünün tarihsel geçmiş kültürünü de üzerinde taşıyan, edindiği sosyo-kültürel değerlerle birlikte Beslenme ve Diyetetik alanında tercih edilir bireyler konumundadırlar. Onkoloji ve Diyabet Üniteleri, Spor Merkezleri, Diyet Merkezleri, Okul Öncesi Eğitim Merkezleri, Yemek Firmaları yanında Tıp alanında Hastanelerde , Renal Bakım Ünitelerinde vs. iş bulma olanakları vardır.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN