BÖLÜM HAKKINDA

Beslenme ve Diyetetik bölümü sekiz yarıyıllık eğitim sonucu diyetisyen mezunu veren bir lisans programıdır. Diyetisyenlik, besini ve beslenmeyi en etkin şekilde tanıyan, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, besin kaynaklarının sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan bir meslek grubu olmakla birlikte aynı zamanda bu konularda toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek alanıdır. 

Beslenme ve Diyetetik lisans programı mezunları, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakım evlerinde, ana - çocuk sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici ve tedavi edici olarak hizmet vermektedirler. Bununla birlikte mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel kuruluşlarda veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı veya eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak akademik hayatta da faaliyet gösterebilirler. 

Beslenme ve Diyetetik lisans programında anatomi, fizyoloji, beslenme ilkeleri, beslenme biyokimyası, anne ve çocuk beslenmesi, toplu beslenme sistemleri, geriatride beslenme, diyetetik uygulamaları, sporcu beslenmesi ve besin kontrolü gibi temel branş dersleri verilmektedir. Bununla birlikte lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmesi de hedeflenmiştir. 

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN