BÖLÜM HAKKINDA

BÖLÜM HAKKINDA

Sağlık sektörü, tüm dünyada artan nüfus ve ihtiyaç farklılaşmasına bağlı olarak önemi artan alanların başında gelmektedir. Böyle bir yapının söz konusu olması maliyetlerin optimal seviyeye getirilmesi, verimliliğin artırılması ve hizmet satın alanların memnuniyetlerinin artırılması gereksinimlerini doğurmaktadır. Diğer taraftan sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının sayısının gün geçtikçe artış göstermesi; rekabete bağlı olarak iş süreçlerinde yeniden yapılandırılmayı beraberinde getirmektedir. Bu noktada kalifiye personel istihdamı, büyük önem arz etmektedir. İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünün temel amacı; Sağlık sektöründe gerçekleşmekte olan tıbbi ve teknolojik gelişmeleri, artan rekabet ortamını, iç ve dış müşterilerin taleplerinin ve memnuniyetlerinin önemsenmesini, sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artması gereğini, sağlık alanındaki tıbbi gelişmeler ile birlikte üretim sistemlerini, muhasebe ve finansmanı, yönetim ve organizasyon gibi işletmecilik alanlarını da ön planda tutan, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifikasyonlara sahip, vizyonu olan, yeniliğe açık ve yeni edinmiş olduğu bilgileri iş süreçlerine aktarabilen. “sağlık yöneticileri” yetiştirmektir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Sağlık sektörü, istihdam açığının süreklilik gösterdiği alanların başında gelmektedir. Diğer taraftan gereksinimlerin artması ve değişiklik göstermesi, sağlık sektörüne yeni kuruluşların girmesini de beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda sağlık yönetimi bölümü mezunları, gerek kamu gerekse özel sağlık sektörü içerisinde yer alan sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

DERSLER HAKKINDA

Sağlık Yönetimi bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Tıbbi terminoloji, sağlık kurumları yönetimi, Türk sağlık sistemi, sağlık mevzuatı, sağlık yönetiminde istatistik, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, üretim yönetimi, bilgi yönetimi, finans yönetimi, satış ve pazarlama teknikleri, iletişim becerileri, sağlık sistemleri bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilere sunulmaktadır.

AKADEMİK KADRO

 

Akademik kadro için tıklayınız

BÖLÜM MÜFREDATI

 

Bölüm Müfredatı İçin Tıklayınız...

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ

 

Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız.

 

 

 

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI