BÖLÜM HAKKINDA

Hemşirelik, toplumun sağlığını koruma, geliştirme, bozulan sağlığı yeniden kazandırma ve rehabilitasyonunu sağlama amaçlarıyla hizmet veren bir sağlık disiplinidir. Üniversitemizde hemşirelik bölümü 2017- 2018 akademik yılında açılmıştır ve öğretim süresi 4 yıldır. 

Hemşirelik bölümü mezunları; devlet ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, koruyucu sağlık merkezlerinde, kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren çeşitli büyüklükteki işletmelerde ve eğitim kurumlarında çalışabilmektedir. Hemşireler, bu hizmeti bakım verme, yönetim, eğitim, araştırma ve danışmanlık gibi mesleki rolleri ile gerçekleştirmektedir. Nüfus artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve gereksinimlerdeki farklılaşmalar sağlık sektörünün en önemli insan kaynaklarından biri niteliğindeki hemşirelere olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu çerçevede hemşirelik eğitimi, gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır.

İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik bölümü; alanında uzman hocaların eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitim ve mesleki beceri eğitimi laboratuvarları ile ülkesine ve mesleğine karşı sorumluluk bilinci taşıyan, etik değerlere ve liderlik özelliklerine sahip mezunlar yetiştirilmesini sağlamaktadır. Hemşirelik lisans programında: Anatomi, ilk ve Acil Yardım, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği gibi temel branş dersleri verilmektedir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN