BÖLÜM HAKKINDA

Son zamanlarda değeri daha fazla anlaşılan insan sağlığının fizyolojik boyutunun yanında, şüphesiz ki önemli bir diğeri de psikolojik boyutudur. Hem bireysel hem de toplumsal ruh sağlığının korunması noktasında, alanında iyi yetişmiş ruh sağlığı uzmanlarına gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Psikoloji Bölümü olarak, bu ihtiyacı karşılayacak psikologların yetiştirilmesinin hem ulusal hem de küresel düzeyde önemli olduğu görüşünü benimseyerek, öncelikli hedefimiz bilimin ışığından ayrılmayan, insan davranışını farklı perspektiflerden nesnel olarak değerlendirebilen, etik kuralları gözeten, farklı yaklaşımları sentezleyebilen, özverili, yardımsever, mesleğine sadık ve kendine güvenen bireyler yetiştirmektir.

Bu hedefi gerçekleştirmek için tek bir psikoloji ekolü ile sınırlamamakta, farklı ekolleri de tanıyabilecekleri bir ders müfredatları sunulmaktadır. Hem alan içi hem de alan dışı seçmeli dersler vasıtasıyla kendi ilgi duydukları alanlara yönelebilmelerini sağlamaktadır. Ayrıca son sınıfta yer alan proje çalışmaları ile öğrencilerimizin kendilerinin belirlediği bir konuda niteliksel veya niceliksel araştırma yapma deneyimi kazandırarak, öğrencilerimizi lisansüstü eğitime hazırlamaktayız.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN