BÖLÜM HAKKINDA

 

Bölümümüz,  merkezi ve yerel yönetimleri kapsayan devlet idare sisteminde karar ve politika oluşturma süreçlerinin bilimsel ve rasyonel çerçevede oluşturulması konusuyla ilgilidir. Yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapılanmasını ve yönetimini inceler. 

Siyaset Bilimi; Güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım konuları ile devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumları içermektedir.  

Kamu Yönetimi; Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu kuruluşları ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir.

Bölümümüz ilke olarak disiplinler arası bir anlayışı benimsemiştir.  Lisans programının ilk iki senesi temel derslere ayrılmıştır. Üçüncü sınıf itibariyle uzmanlaşmaya yönelik dersler başlamaktadır. Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz kendi istek ve hedeflerine yönelik olarak alan içi ve alan dışı derslerle entelektüel birikimlerini geliştirebilmekte ve iş yaşamına hazırlanabilmektedirler. Birden fazla yabancı dil öğrenme imkânı öğrencilerimize sunulmaktadır. Bölümümüzün müfredatı dünyadaki değişimler takip edilerek düzenli olarak güncellenmektedir. Öğrencilerimiz üniversitemizin farklı bölümlerinde yan dal ve çift ana dal yapabilmektedir.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN